Vaatimukset muuttuvat entistä nopeammin

Autamme asiakkaitamme toteuttamaan heidän ideoidensa pohjalta järjestelmiä, jotka tukevat heidän toimintojaan. Meiltä löytyy laajaa osaamista useista eri teknologioista sekä kokemusta kaikilta ohjelmistokehityksen alueilta arkkitehtuurisuunnittelusta testaukseen ja ohjelmistojen asennukseen.

Alusta asti – jo kahdenkymmenen vuoden ajan – ohjelmistokehitys on ollut Knowitin ydintoimintaa. Tiedämme, että parhaita järjestelmiä ovat ne, joita käytetään aktiivisesti ja kehitetään ketterästi. Parhaan käyttökokemuksen varmistamiseksi panostamme jo projektien alussa arkkitehtuuri- ja käytettävyyssuunnitteluun.

Onnistuakseen projekti edellyttää muutosta

Projekti voidaan määritellä tilapäiseksi sitoumukseksi jonkin ainutlaatuisen tuotteen, palvelun tai tuloksen saavuttamiseksi. Joillekin tämä riittää. Useimmille tarpeet kuitenkin muuttuvat jatkuvasti, ja jotta alkuperäistä investointia ei tarvitse heittää hukkaan, ratkaisua on jatkuvasti kehitettävä ja hienosäädettävä.

Ajattelumallina se vastaa ketterää projektimetodiikkaa.

Kokemuksemme mukaan onnistunut projekti on yleensä sellainen, joka alkaa varovasti, jossa kaikilla osapuolilla on mahdollisuus vähitellen oppia uutta, ja jossa keskitytään jatkuvasti siihen, mitä lisätään, parannetaan tai poistetaan ja ennen kaikkea miksi.

Uskomme siihen, että toimitettu ratkaisu voi vastata liiketoimintatarpeeseen “riittävän hyvällä” tavalla.

Proaktiivinen hallinta ja käyttö

Eniten työskentelemme monimutkaisten kokonaisuuksien parissa, ja automatisoimme usein toiminnan kriittiset osat. Perustoimintaperiaatteemme on, että samat ammattilaiset, jotka aluksi perehtyvät huolellisesti asiakasorganisaation tarpeisiin, huolehtii myös ratkaisun hienosäädöstä. Tällöin hallinnoitavuus huomioidaan heti suunnitteluprosessin alusta alkaen, ja hallinnointi helpottuu, kun ratkaisun toimintaperiaatteet ja tavoitteet ovat alusta alkaen tuttuja. Tästä syystä arvostamme kovasti DevOps-lähestymistapaa.

Vastaavasti uskomme, että kun asiakas ja toimittaja toimivat yhdessä samassa tiimissä, varmistamme osaamisenvaihdon ja sen, että ratkaisusta tulee paras mahdollinen. Haluamme, että asiakas pystyy ajan tasalla asiakasorganisaation automaatioista, sillä asiakkaalla on oltava ohjat käsissään. 

Kokemuksemme mukaan useimmat vähitellen unohtavat ja lakkaavat suunnittelemasta tulevaisuutta, vaikka alun perin tarkoitus olisikin ollut toinen. Säännölliset tapaamiset päivittäisen toiminnan ulkopuolella, joissa keskustellaan tulevaisuudesta, voivat tehdä ihmeitä. Kukin osanottaja osallistuu ja kertoo ajatuksiaan muuttuneista liiketoimintatarpeista, teknisistä muutoksista, käytettävyysmuutoksista ja vastaavista oman erikoisalansa näkökulmista. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ovat edelleen projektissa mukana ja ymmärtävät kokonaiskuvan, ja että suunniteltava ratkaisu on edelleen tarpeellinen ja vastaa oikeisiin tarpeisiin.

Ota yhteyttä
Markus Mattinen
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun