Ohjelmistokehityksessä tehdään monesti paljon turhaa työtä ja päällekkäisiä asioita. Karsimalla rönsyjä, keskittymällä olennaiseen ja automatisoimalla prosesseja työn tehokkuus ja tuottavuus paranevat huomattavasti. Parhaimmillaan DevOps toimii yhdistävänä liimana kehityksen ja ylläpidon välillä, kun Devops-hengessä toistuvia prosesseja automatisoidaan.

Globaalissa yrityskentässä on paljon esimerkkiyrityksiä, jotka ovat menestyksekkäästi hyödyntäneet DevOpsia toiminnassaan. DevOpsin käytännön toteutus on kuitenkin osoittautunut haastavaksi useissa yrityksissä. Syykin on selvä. Se vaatii organisaation ja työntekijöiden toimintatapojen muuttamista. DevOps-kulttuurin rakentaminen on iso tehtävä, jossa pitää kehittäjien lisäksi koko organisaatio saada innostumaan uudesta tavasta toimia.

DevOps-muutos tarkoittaa käytännössä esimerkiksi seuraavia asioita:

  1. Tarvitaan kulttuuri-, organisaatio- ja leadership-muutosta.
  2. Tarvitaan tehokasta viestintää, jotta työntekijöillä on tarpeelliset tiedot, taidot ja osaamiset toimia uudenlaisessa ympäristössä.
  3. Tarvitaan toimintaa tukeva mittaristo ja sitoutuminen jatkuvaan julkaisuun (continuous delivery).
  4. Tarvitaan uusia teknologioita ja teknistä osaamista niin automaation, pilvipalveluiden ja mikroarkkitehtuurin kuin jatkovan toimittamisen alueille.

Autamme organisaatioita DevOpsin ensiaskelista lähtien – ota yhteyttä niin keskustellaan DevOpsin mahdollisuuksista teidän organisaatiossanne.

Ota yhteyttä
Markus Mattinen
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun