Dataohjautuva organisaatio tuo monia hyötyjä

Dataohjautuva kulttuuri

Tuo data organisaatiosi ajattelu- ja toimintatapojen keskiöön ja paranna ketteryyttä, innovatiivisuutta, sitoutumista ja itseohjautuvuutta.

Enemmän yhteistyötä

Hyödynnä dataa koko organisaatiosi yhteisen näkemyksen ja ketterän yhteistyön tukemisessa.

Vauhtia innovointiin

Tee organisaatiostasi edelläkävijä. Laajasti saatavilla oleva relevantti tieto tuottaa uusia oivalluksia innovoinnin ja sisäisen kehityksen vauhdittamiseksi.

Kestävä kehitys

Digitalisoituminen on keskeinen tekijä, kun pyritään kestävämpään liiketoimintaan. Voit tukea, hallita, määritellä ja mitata liiketoimintasi vaikutuksia ympäröivään maailmaan täsmällisesti ainoastaan oikean datan avulla.

Matkaopas kohti modernimpaa analytiikkaa

Tämä opas on sinua varten, jos ymmärrät datan hyödyt, mutta analytiikka ei vielä palvele liiketoimintasi tarpeita. Loikka modernimpaan vaatii tahtoa datan hyödyntämiseen!

Palvelumme

Organisaation kehittäminen

Organisaation rakenteen tulee tukea dataohjautuvaa toimintaa. Mitkä toiminnot, henkilöt tai roolit ovat avainasemassa datan tuottamisessa, hallinnoinnissa, jalostamisessa tai hyödyntämisessä? Mitä vastuista on yhdessä sovittu? Onko liiketoiminnan ja IT:n maailmankuvat yhteneväiset? Onko organisaatiossa pullonkauloja tai korkean riskin rooleja?

Autamme sinua organisoimaan ja johtamaan data-ohjautuvan organisaation muutosta ketteränä ja käytännönläheisenä kumppanina.

Datan hallinta

Data tulisi mieltää vastaavanlaiseksi arvokkaaksi resurssiksi tai tuotteeksi kuin muutkin organisaation keskeiset voimavarat: tuotantolaitteet, toimitilat, raaka-aineet, valmistetut tuotteet jne. Kaikella datalla on lähde ja luontihetki, jonka jälkeen se siirretään toimitusketjunsa läpi lähemmäs lopullista käyttötarkoitustaan ja käytön hetkeä. Tämä kriittinen kokonaisuus ei voi olla oman onnensa nojassa.

Hallintamallin on oltava linjassa dataohjautuvalle liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden kanssa. Sen tulee olla läpinäkyvä, ymmärrettävä ja käytännönläheinen, ja siitä selviää selvästi määritellyt datan omistajat, tuottamisen ja käyttämisen vastuut, toimintatavat ja pääsynhallinta. Hyvä datan hallintamalli (data governance) tukee datan ja analytiikan turvallista ja vastuullista hyödyntämistä, ja se ottaa tarvittaessa kantaa myös eettisiin kysymyksiin. Parhaimmillaan toimiva hallintamalli on mahdollistaja, ei rajoittaja.

Muutoksen kiihdyttäminen

Muutos ei aina ole helppoa, mutta sopiva kumppani voi tehdä muutosmatkasta hieman helpomman ja miellyttävämmän. Etenkin matkan alussa kartta voi olla väärin päin kädessä ja tulevaisuuden vaihtoehdot vaikuttavat epämääräisiltä. Omassa organisaatiossakaan ei aina olla yksimielisiä suunnasta tai tahdista. Tai ehkäpä matkalla kohti dataohjautuvuutta on oltu jo tovi, mutta vauhti ja liike on hiipunut. Näin käy usein esimerkiksi henkilövaihdosten yhteydessä.

Kokeneena ja käytännönläheisenä kumppanina voimme kiihdyttää muutosta, tuoda uutta osaamista, uusia puolueettomia näkökulmia ja kaikki tarvittavat resurssit. Yhdessä saavutamme tavoitteet nopeammin ja paremmin!

Osaamisen kehittäminen

Onko organisaatiosi datalukutaito ja kyky käyttää analytiikan ohjelmistoja ajan tasalla? Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi tärkeimmistä sijoituksistasi kestävään kasvuun. Datataitoja tarvitaan lähes kaikessa tietotyössä jokaisella organisaatiotasolla.

Osaamisen kehittämisen voi aloittaa yksittäisistä koulutuksista, tai rakentaa kokonaisen data-akatemian koulutusohjelmineen.

Microsoftin ja Harvard Business Review’n selvityksen mukaan 58% vastaajista näkee puutteellisen osaamisen suurimpana esteenä dataohjautuvassa päätöksenteossa. Tällöin data-alustoihin, analytiikan ohjelmistoihin ja toimintaympäristöön tehdyt investoinnit jäävät tuottamattomiksi! Mikä voisi olla suurempaa haaskausta?

Data-arkkitehtuuri

Data-arkkitehtuuri määrittelee miten data on jäsennetty organisaatiossa. Sen tehtävä on kuvata kaikki palaset datapalapelissä - mistä datat on haettu, mihin ne tallennetaan ja miten ne jaetaan. Tarkoituksena on siis kuvata koko datan toimitusketju sen synnystä aina loppukäyttälle asti.

Data-arkkitehtuuri on käytännössä yleinen, dokumentoitu kuvaus siitä miten datavirrat on organisoitu. Se tarjoaa yhteisen ymmärryksen kaikista dataputkista, mahdollistaen datan saumattoman integroinnin liiketoiminnan prosesseihin.

Tarvitsetko apua data-arkkitehtuurin suunnittelussa? Me autamme!

Ota yhteyttä
Markku Haukijärvi
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun