Strategian avulla kohti tavoitetta

Data- ja analytiikkastrategiassa otetaan kantaa mm. tavoiteltuun hyötyyn, hallintaan ja organisoitumiseen, teknologiavalintoihin sekä dataohjautuvan kulttuurin rakentamiseen. Usein mukana on myös organisaation osaaminen ja työtavat/prosessit, tietosuoja ja -turva, keskeisimmät käyttötapausalueet sekä datalähteet ja -varannot.

Joissakin tapauksissa data ja analytiikka on organisaatiolle geneerinen kyvykkyys, veteen ja sähköön verrattavissa oleva hyödyke, jota käytetään laajasti kaikkialla organisaatiossa. Toisille se taas on mahdollistaja, jonka avulla jotakin tiettyä liiketoiminnallista tavoitetta pyritään saavuttamaan: tuote- tai palveluinnovaatiot, asiakasymmärrys, riskin hallinta jne. Täysin digitaalisessa arvoketjussa toimivalle organisaatiolle data- ja analytiikkastrategia taas voi olla lähes synonyymi liiketoimintastrategian kanssa.

Data- ja analytiikkastrategia on yhteispeliä. Me autamme!

Data- ja analytiikkastrategia, aivan kuten liiketoimintastrategiakin, on yhteispeliä. Sitä muodostaessa on tärkeää muistaa, että ilman yhteistä ymmärrystä ei datastrategiaa voida koskaan viedä käytäntöön. Liiketoiminnan edustajat eivät aina ymmärrä datan ja analytiikan merkitystä omassa tehtävässään onnistumiselle, ja datan ja analytiikan eksperteillä ei välttämättä ole riittävää liiketoimintaosaamista.

Tämän vuoksi data- ja analytiikkastrategiaa työstetään yleensä yhteisissä työpajoissa ja se viedään käytäntöön osallistamalla, viestimällä ja sitouttamalla. Koska työ vaatii osaamista usealta osa-alueelta, johdon tuki ja organisaation eri osien avainhenkilöiden sitoutuminen työhön on pakollista.

Tarkoituksena on auttaa ymmärtämään yrityksen data- ja analytiikkakokonaisuutta ja sen muutoksia ja sitoa ne käytäntöön. Konkreettisesti tämä on asioiden auki kirjoittamista, sekä syy-seuraussuhteiden määritystä. Käytännöllinen lopputuotos voi olla esimerkiksi organisaation yhteinen pelikirja, joka ottaa kantaa edellä mainittuihin asioihin.

Data- ja analytiikkastrategian luonti ja käytäntöön vienti vaatii ymmärrystä ja rohkeutta. Me autamme!

Ota yhteyttä
Markku Haukijärvi
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun