Datan avulla luot uutta arvoa liiketoiminnalle

Uudet liiketoimintamallit

Data on keskeinen tekijä kaikissa uusissa liiketoimintainnovaatioissa. Autamme sinua tutkimaan ja innovoimaan uusia dataohjattuja liiketoimintamahdollisuuksia ja mullistamaan perinteisiä toimialoja menestyvänä edelläkävijänä.

Vaihtoehtoiset kasvustrategiat

Nykyaikaisessa liiketoiminnan kehittämisessä datan hyödyntäminen parantaa liiketoimintasi kannattavuutta ja auttaa sinua tutkimaan, analysoimaan ja ennakoimaan strategioita, jotka tukevat yrityksesi visiota, tavoitteita ja tärkeimpiä tuloksia parhaiten.

Datan kaupallistaminen

Kaikella keräämälläsi datalla on ainutlaatuisia ominaisuuksia ja omanlaistaan potentiaalia. Autamme sinua tunnistamaan datan arvon, hyödyntämään sitä, sekä muuntamaan sen tuloiksi nykyisessä tai tulevassa liiketoimintakehyksessä.

Palvelumme

Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen

Mitä paremmin tunnet oman toiminnan logiikan ja muutokset siinä, pystyt näkemään vallitsevien käsitysten ja vanhojen peukalosääntöjen yli ja oivaltamaan uusia mahdollisuuksia – tai vahvistamaan aiempia oletuksia kovalla datalla.

Kun dataa ja analytiikkaa hyödynnetään monipuolisesti organisaation kaikilla tasoilla, voidaan löytää täysin uusia, aiemmin tuntemattomia, mahdollisuuksia: uusia liiketoimintoja, uusia nousevia menestystuotteita tai -palveluita, uusia asiakasryhmiä ja ansaintamahdollisuuksia. Uudet dataan ja analytiikkaan nojaavat oivallukset voivat myös mahdollistaa toiminnan tehostamisen tai kustannusten perustellun vähentämisen.

Data- ja analytiikkastrategia

Data- ja analytiikkastrategia määrittää, miten datan ja analytiikan avulla tuetaan yrityksen strategiasta johdettujen tavoitteiden saavuttamista. Se on siis suunnitelma ja yhteinen käsitys siitä, miten dataa hyödynnetään jokapäiväisessä toiminnassa. Se vastaa datan ja analytiikan osalta kysymykseen: “Mihin olemme menossa ja miten pääsemme sinne?”

Liiketoimintamuotoilu

Data ja analytiikka on monissa organisaatioissa siirtynyt ulkokehältä toiminnan keskiöön. Vaikka oma toimintasi ei vielä oliskaan data- ja analytiikkakeskeistä, kannattaa omaa toimintaa tarkastella kriittisesti ja pitkällä aikavälillä.

Liiketoimintamuotoilun avulla innovoit ja kehität uusia liiketoimintamalleja, palveluita ja ratkaisuja, jotka varmistavat kilpailukykysi ja kannattavuutesi myös tulevaisuudessa. Mikä tulee muuttumaan, mikä on pysyvää? Mitä asiakkaasi arvostavat nyt ja tulevaisuudessa? Voiko tuottamanne data muodostaa täysin uuden kilpailuedun tai liiketoimintamallin?

Roadmap ja kehitysohjelmat

Oletko tunnistanut tarpeen muutokselle, mutta olet epävarma, mitä seuraavaksi tulisi tehdä? Onko tahtotilaa vaikea kommunikoida muille? Autamme löytämään konkreettisen suunnan ja parhaaseen lopputulokseen vievät toimenpiteet!

Selkeästi määritelty ja viestitty, tavoitteellinen ja vaiheistettu roadmap auttaa muutosta tekeviä avainhenkilöitä onnistumaan. Lisäksi se helpottaa koko organisaation mukaan ottamista ja valitun suunnan pitämistä. Ketterä ja käytännönläheinen työtapa yhdistettynä liiketoimintalähtöiseen näkemykseen takaa onnistumisen.

Ota yhteyttä
Markku Haukijärvi
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun