Tietovarastot

Tiedonhallinta tarkoittaa datasta huolehtimista ja tietoturvan varmistamisesta datan koko elinkaaren ajan. Se minimoi sääntörikkomuksista, juridisista ongelmista ja tietoturvarikkomuksista koituvat riskit ja kustannukset. Se antaa myös pääsyn tarkkoihin tietoihin ajasta riippumatta, yksiselitteisesti ja ilman ristiriitoja muun datan kanssa, ja siten estää väärinymmärrykset.

Tietovarastoon keräät kaikkien järjestelmien tiedot yhteen paikkaan. Koko organisaatio saa pääsyn samaan tietoon, ilman suodattamia tai vääristymiä, organisaation alaan ja arkeen mukautettuna.

Perustiedot antavat luotettavan yleiskatsauksen

Toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät usein samat tiedot eri käsittein ilmaistuna. Tietovarasto tarjoaa perustiedot eli niin sanotun masterdatan, joka on kokonaiskuva koko organisaation tiedoista ja toiminnasta. Saat tietolähteen, jossa tieto on järjestetty niin, että sitä on helppo hyödyntää sekä päivittäisessä työssä että erilaisissa toiminnan analyyseissä. Sen ansiosta data on huippulaatuista, virheetöntä ja kaikki järjestelmät pysyvät ajan tasalla. 

Tietovarastotarpeen arviointi

Onko teillä jo tietovarasto? Uuden tietovaraston rakentamisen sijaan me Knowitilla voimme myös käydä läpi olemassa olevan ratkaisun ja varmistaa, että se on tehokas liiketoimintatieto-/tietovarastoratkaisu, sekä optimoida sen prosessit ja sitä kautta myös organisaationne tuotot ja kulut.

 

Tietovarastoautomaatio

Unohda käsin koodatut tietovarastoratkaisut ja anna Knowitin näyttää, mihin tietovaraston automaatioratkaisulla saa aikaan!

Tietovaraston kehittämiseen liittyvien rutiini- ja volyymitoimenpiteiden automatisoinnilla on lukuisia etuja:

  • Kehitystyön tuottavuus kasvaa huimasti

  • Projektiin kuluva aika lyhentyy merkittävästi

  • Toistuva työ vähenee ja resursseja säästyy arvokkaammalle työlle

  • Tietovarastosta tulee yhtenäinen, tehokas ja hyvin dokumentoitu, minkä ansiosta lisäykset ja muutokset onnistuvat tulevaisuudessa helposti
Ota yhteyttä
Alkuun