Tulevaiuuden organisaation haasteet

Toimintaympäristön muuttuvat haasteet

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa meidät etsimään uusia toimintatapoja. Johtajien tehtävänä on huolehtia siitä, että heidän organisaationsa pystyvät mukautumaan olemassa oleviin muutoksiin sekä varautumaan seuraaviin.

Tulevaisuuden suunnannäyttäjät ovat niitä toimijoita, jotka pystyvät muuttumaan nopeammiksi, innovatiivisemmiksi ja joustavammiksi. Keskittyminen tehostamiseen, parempaan tuottavuuteen, parempaan kannattavuuteen ja tyytyväisempiin työntekijöihin edellyttää avoimuutta uudenlaisille toimintamalleille sekä niiden kokeilemiselle.

Tulevaisuuden organisaatio palvelut

Autamme sinua onnistumaan

Organisaation kehittäminen, uudistaminen tai liiketoiminnan kehittäminen on iso haaste monelle johtajalle nykytoimintaympäristössä. Autamme sinua analysoimaan yrityksesi muutostarvetta suhteessa haluamaanne asemaan. Analyysin perusteella autamme teitä jäsentämään seuraavat konkreettiset toimenpiteet ja rakentamaan joustavan toimintamallin. Tämän myötä organisaatiolla on paremmat edellytykset vastata tuleviin haasteisiin.

Varmistamme yhdessä kanssasi innovointia tukevien työkäytäntöjen rakentamisen, nopean tiedonkulun kehittämisen sekä sen, että organisaatiossa uskalletaan kokeilla uusia toimintatapoja. Samalla autamme sinua näkemään myös kolikon toisen puolen eli sen, missä on tarve tehostaa, yhdenmukaistaa prosesseja.

Tulevaisuuden-organisaatio-vahvuutemme

Vahvuutemme

Meillä on laaja ja käytännönläheinen liiketoiminnan tuntemus. Olemme auttaneet useita organisaatioita eri markkina-alueilla ja toimialoilla. Osaamisalueemme kattaa organisaatiosuunnittelun, jatkuvan oppimisen kulttuurin rakentamisen, tiedon hyödyntämisen sekä johtamisen kehittämisen muutoksenhallintaan.

Ota yhteyttä
Maria Åberg
CEO, Knowit Insight Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun