Tieto- ja muutosjohtaminen haasteet

Toimintaympäristön muuttuvat haasteet

Vaativat, isot toimintaympäristön muutokset edellyttävät eri osa-alueiden samanaikaista tarkastelua sekä toteutuskelpoisten toimenpiteiden toteutusta. Samalla on tärkeää ymmärtää, miten modernia tietotaloutta johdetaan käytännössä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tietojohtamisen kokonaisvaltainen lähestymistapa ottaa nämä kaikki tarvittavat osa-alueet huomioon muutoksen johtamisessa. Siksi se toimii erinomaisena johdon työkaluna silloin, kun halutaan optimoida nykyistä toimintaa tai löytää uusia liiketoimintamuotoja. Toisin sanoen varmistua siitä, että yritys luo merkittävää arvoa asiakkailleen huomennakin.

Ylimmän johdon tulee ymmärtää syvällisesti toimintaympäristön ja siihen vaikuttavien tekijöiden muutosta sekä teknologiakehityksen tuomia mahdollisuuksia. Lisäksi organisaation tieto tulisi saada liiketoiminnan kannalta parhaaseen mahdolliseen käyttöön.  Tämä edellyttää laajaa ymmärrystä yrityksen aineettoman pääoman resursseista ja niiden johtamisesta niin arjen tiimitasolla kuin johdon strategiatyössä.

Tieto- ja muutosjohtaminen palvelut

Autamme sinua onnistumaan

Me, tieto- ja muutosjohtamisen liikkeenjohdon konsultit, lähestymme yrityksesi tilannetta kokonaisvaltaisesti olennaisia osa-alueita analysoiden, niitä eri mahdollisuuksiin peilaten sekä käytännön ratkaisuja ehdottaen.

Tietojohtamisen käytännönläheinen vaiheittain etenevä toimintamalli sekä asiaan perehtyneet konsulttimme pitävät huolen siitä, että löydämme juuri teidän yrityksen liiketoiminnan, toimintaympäristön ja tulevaisuuden kannalta olennaiset kehityskohteet, sekä niitä vastaavat käytännön ratkaisut ja toimintamallit. Autamme tarvittaessa mielellämme myös toimintauudistusten toteuttamisessa sekä mahdollisten yhteistyökumppanien löytämisessä.


Työskentely kanssamme on selkeää ja läpinäkyvää, etenemme joustavasti vaihe kerrallaan ja vain sen aikaa, mitä asiakkaamme tarvitsevat. Vähemmän raportteja, enemmän tekoja ja konkreettisia ratkaisuja!

Tieto- ja muutosjohtaminen vahvuudet

Vahvuutemme

Tieto- ja muutosjohtamisen asiantuntijoina osaamisemme kattaa laajan kokonaisuuden strategiatyöstä, liiketoimintamalleista, organisaatiosuunnittelusta, teknologian hyödyntämisestä, projektijohtamisesta, jatkuvan oppimisen malleista sekä johtamisen kehittämisestä muutoksenhallintaan. Olemme toteuttaneet niin pieniä kuin isoja uudistuksia monilla eri toimialoilla ja yhteistyöverkostomme ulottuvat elinkeinoelämän useille eri alueille sekä akateemiseen tutkimukseen asti.

Kaipaatko uutta, raikasta ja käytännönläheistä lähestymistapaa yrityksesi liiketoiminnan uudistamiseen? Kanssamme työskennellessä modernit käytännöt ja teknologiat yhdistyvät saumattomasti ihmisten toimintaan ja käyttäytymiseen, valitun strategian mukaisesti. Ota yhteyttä niin selvitetään yhdessä mitä tämä tarkoittaa teidän yrityksen kohdalla käytännössä!Ota yhteyttä
Maria Åberg
CEO, Knowit Insight Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun