Toimintaympäristön muuttuvat haasteet

Monilla organisaatioilla on hyviä menetelmiä ja työkaluja suurten datamäärien keräämiseen. Yksi haaste on saada tarvittavat tiedot nopeasti ja tehokkaasti esiin eri tietolähteistä. Nopea päätöksenteko organisaation arjessa edellyttää datan jatkuvaa muuntamista tilanteen ymmärtämiseksi. Kaikki eivät kykene tekemään mahdollisimman tarkkoja johtopäätöksiä siinä tahdissa kuin nykyisin on tarpeen

Toinen haaste voi olla ymmärtää sitä, mitä päätöksiä ja prosesseja voidaan edistää dataperustaisella tiedoilla ja mitä ei. Näihin haasteisiin vastatessa on tärkeää ymmärtää myös ihmisten rooli ja käyttäytyminen datan käyttäjinä.

Autamme sinua onnistumaan

Autamme sinua ja organisaatiotasi etenemään matkallanne digitaalisessa muutoksessa, jotta voitte luoda kestävää kasvua, löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehostaa toimintaanne.

Meiltä saatte käytännön ohjeita siitä, miten voitte sekä käyttää dataa että muuntaa sitä osaltaan lisäarvoa tuottaviksi näkemyksiksi.

Yhdessä voimme luoda teille edellytyksiä, jotta voitte:

– Ymmärtää asiakkaitanne paremmin ja rakentaa siten hyviä, pitkäkestoisia asiakassuhteita

– Ymmärtää uusiutuvien markkinoiden toimintaa, laajentaa palveluvalikoimaa ja saada ostajat löytämään palvelunne paremmin

– Toimia ennakoivasti ja miettiä erilaisia skenaarioita liiketoiminnan suunnittelun kehittämiseksi

Muina etuina sinä ja organisaatiosi voitte myös ajantasaisten, faktoihin perustuvien tietojen perusteella priorisoida mihin käytätte aikaa ja kehitystoimia.

Vahvuutemme

Onnistuminen datavetoisessa liiketoiminnassa edellyttää selkeää strategiaa ja johtamista, mutta myös hyödynnettävien mallien ja työntekijöiden ymmärtämistä, jotta tulevaisuuden organisaatiolle rakennetaan oikeat edellytykset.

Knowitilla on laaja liiketoiminnan tuntemus, ja olemme auttaneet asiakkaita datavetoisessa kasvussa monilla eri markkina-alueilla ja toimialoilla. Hyödyntämällä liikkeenjohdon konsulttien sekä IT- ja viestintäasiantuntijoiden osaamista autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi. Meillä on asiantuntemusta ja kokemusta seuraavilta aloilta:

– IT- ja digitalisaatiostrategia
– Toiminnanohjaus ja toiminnan muuntaminen
– Muutoksenhallinta
– Business Intelligence & Analytics
– Advanced Analytics
– People Analytics
– Strategic Workforce Planning

Ota yhteyttä
Maria Åberg
CEO, Knowit Insight Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun