Menestystekijät

 

Hyvät itsepalveluratkaisut parantavat asiakastyytyväisyyttä – siitä olemme vakuuttuneita. Itsepalveluratkaisu on onnistunut, kun siinä panostetaan kuuteen eri tekijään:

  • Käyttäjäkokemuksen laatu
  • Hinta
  • Saavutettavuus
  • Automatisoinnin aste
  • Liiketoimintamallin integrointi – suhteutettuna...
  • …status quon säilyttämisen kustannukseen – nyt ja suhteessa tuleviin kilpailijoihin

Työskentelytapamme

Perustamme työmme näille kuudelle periaatteelle sekä monivuotiselle kokemukselle verkon itsepalveluratkaisujen suunnittelusta. 

Asetumme loppukäyttäjän asemaan ja noudatamme tiukkoja laatuvaatimuksia. 

Läheisessä yhteistyössä asiakkaan ja asiakasorganisaation kanssa varmistamme, että suunnittelu tehdään huolella ennen kuin lopullista ratkaisua aletaan ohjelmoida.

Ota yhteyttä
Jari Jaatinen
Sales Director, Knowit Experience Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun