Yksityiskohtien suunnittelu

Kun konsepti on kehitetty, keskitymme yksityiskohtien suunnitteluun. Se tarkoittaa ratkaisun graafisen ilmeen ja käyttöliittymän ulkoasun tarkempaa muotoilua. Tässä vaiheessa hyödynnämme grafiikkaohjelmaa ja määrittelemme tarkat fonttikoot ja värisävyt sekä layoutin ja kuvakielen yksityiskohdat. Jokaisella pikselillä on väliä.

Alkuperäisluonnos

Responsiivinen käyttöliittymä edellyttää käyttöliittymäsuunnittelijalta suuren määrän muotoilua koskevia päätöksiä käyttöliittymän ohjelmointivaiheessa. Tässä vaiheessa hienosäädetään mm. animaatioiden ajastukset, mouse-over-toiminnot ja erilaisten interaktiivisten elementtien tilat. Nämä yksityiskohdat vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. Alkuperäisluonnos on eräänlainen prototyyppi. Käyttöliittymä ohjelmoidaan siten, että se vastaa valittuja standardeja ja sitä voidaan testata testilaboratoriossa eri mobiililaitteiden asiakasohjelmissa. Jos kyse on verkkosivustosta, kehitystyökalussa luodaan HTML- ja CSS-tiedostot, joita hyödynnetään ohjelmoinnissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toteutusvaihe on nyt alkanut. Alkuperäisluonnosta voidaan käyttää käytettävyystestauksessa ja saavutettavuustestauksessa luotettavasti, sillä sen käyttäjäkokemus on samanlainen kuin valmiissa ratkaisussa.

Sisältösuunnittelu

Muotoiluvaiheessa sisällön luominen voidaan aloittaa tavallisessa tekstinkäsittelyohjelmassa. Nyt tiedämme, miten sivut jäsennellään ja millaista tekstin on oltava muotoilultaan ja kooltaan sopiakseen käytettäviin sivutyyppeihin. Jos sisältösuunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin, se on nopeampi viimeistellä siinä vaiheessa, kun ratkaisu alkaa saada lopullisen muotonsa.

Ratkaisuehdotus

Kun konseptin ulkoiset puitteet on määritelty, alamme suunnitella sitä, miten ne on parasta toteuttaa teknisesti ja mikä alusta olisi niille paras. Jos kyse on verkkosivustosta, IT-arkkitehti ottaa päävastuun yhdessä kehittäjien kanssa sivustonhallintajärjestelmään tarvittavien sivutyyppien ja ratkaisun editointitoimintojen ja joustavuuden suunnittelusta. Tässä vaiheessa kartoitetaan ja hahmotellaan eri sivutyyppien vaatimukset. Tämä osuus saattaa olla varsin haastava. Joskus yksi sivutyyppi täyttää kaikki vaatimukset (koskee etenkin sisältövaatimuksia), joskus on tarpeen ottaa käyttöön useita sivutyyppejä ja niiden erilaisia versioita. 

Sisäinen konsepti

Suunnittelemme ratkaisusta sisäisesti yksinkertaisen ja tehokkaan. Digitaalisilta ratkaisuilta odotetaan tänä päivänä yhä enemmän: niiden on oltava relevantteja ja monipuolisesti räätälöitävissä. Siksi myös älykkäälle sisällönhallinnalle ja taustajärjestelmäintegroinneille asetetut vaatimukset kovenevat. Kun olemme laatineet ratkaisuehdotuksen kaikista sisäisen konseptin keskeisistä osa-alueista, täydennämme lokia ja tulevaa toteutustyötä koskevaa arviota. Tässä vaiheessa visio tuotteesta on jo varsin selvä ja arvio varsin tarkka, sillä kehitystyön laajuus on selvillä. 

Ota yhteyttä
Jari Jaatinen
Sales Director, Knowit Experience Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun