Täysin uutta konseptia luodessamme noudatamme erityistä konseptointiprosessia. Käytämme järjestelmällistä ja iteratiivista menetelmää, jossa laaditaan strategia ja asetetaan tavoitteet sekä ideoidaan ja suunnitellaan ratkaisu yhdessä asiakkaan kanssa. Prosessiin sisältyy myös säännöllisin väliajoin tehtäviä vertailuja ja testejä. Näin asiakas pysyy jatkuvasti ajan tasalla siitä, miten työ etenee, ja ratkaisua voidaan muokata tarpeen mukaan.

Prosessissa on kolme osiota: analyysi, konsepti ja suunnittelu.

Ota yhteyttä
Jari Jaatinen
Sales Director, Knowit Experience Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun