Hyvän käyttäjäkokemuksen suunnittelu lähtee käyttäjän tarpeiden syvällisestä ymmärtämisestä ja yrityksen liiketoimintatavoitteista. Käyttäjän tarpeet on aina pidettävä keskiössä, muuten liiketoimintatavoitteilla ei ole mahdollisuutta toteutua. Käyttäjäkokemuksen suunnittelussa pyritään aina mahdollisimman yksinkertaiseen ratkaisuun, joka on käyttäjälle intuitiivinen käyttää.

Käyttäjäkokemuksen suunnittelu maksaa itsensä takaisin

Käyttäjät, jotka saapuvat palveluusi ja löytävät vaivattomasti sen mitä tulivat etsimään, tekevät todennäköisemmin toivottuja toimenpiteitä ja palaavat uudestaan. Tutkimusten mukaan yrityksillä, jotka panostavat hyvään käyttäjäkokemukseen kuluu vähemmän rahaa uusien asiakkaiden hankintaan sekä nykyasiakkaiden pitämiseen. 
 
Käyttäjäkokemuksen suunnitteluun panostaminen tuottaa yleensä moninkertaisesti takaisin siihen käytetyn investoinnin. 

Datan ja tutkimuksen avulla parempia käyttäjäkokemuksia

Perustamme suunnittelupäätökset aina dataan jos sitä on saatavilla suunnittelun tueksi. Analytiikka-asiantuntijamme pystyvät poimimaan palvelun käyttäjädatasta oleellisia huomioita käyttäjien toiminnasta joita voidaan käyttää hyväksi suunnittelussa.

Käyttäjä- ja asiakastutkimuksen avulla on mahdollista saada syvällisempää tietoa käyttäjien tarpeista, palvelun käytettävyyden nykytilasta ja mahdollisista pullonkauloista. Tarjoamme palveluna esimerkiksi käytettävyysarviointia, käytettävyystestausta, ryhmähaastatteluita ja verkossa suoritettavia asiakaskyselyitä. Tutkimalla käyttäjiä ja heidän toimintaansa voidaan käytettävyyttä kehittää vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. 

Modulaarinen suunnittelumalli

Modulaarinen suunnittelu lohkojen avulla tekee verkkosivuston rakentamisesta joustavaa ja suoraviivaista. Lohkoja voidaan järjestää uudelleen käyttäjien tarpeiden mukaan. 

Kaikki lohkot ovat mobiilioptimoituja ja näyttävät hyvältä sekä toimivat mutkattomasti eri laitteilla. Lohkot mahdollistavat monen tyyppisen sisällön helpon ja nopean muokkaamisen. Esiasetetut brändityylit väreille, typografialle, kuvakkeille, liike- ja kuvamuodoille tarkoittavat vähemmän aikaa editointiin, mikä johtaa tehokkuuteen, tasaiseen laatuun ja kustannussäästöihin. Yleensä tarvittavat lohkot tunnistetaan ja suunnitellaan UX-työpajan tulosten perusteella. Listaus tarvittavista lohkotyypeistä kuitenkin kehittyy ajan myötä, kun uusia tarpeita ja käyttötapauksia havaitaan. 

Modulaarinen suunnittelu mahdollistaa design systemin rakentamisen ja käyttöönoton organisaation toiminnassa. Design systemin avulla yhtenäisen, tunnistettavan ja skaalautuvan käyttökokemuksen sekä ilmeen luominen helpottuu huomattavasti. Uudelleenkäytettävät ominaisuudet ja yhtenäinen ohjeistus johdonmukaiseen ja nopeaan materiaalien tuotantoon tarkoittaa tulevan kehityksen kannalta vähemmän manuaalista työtä. Lue lisää design systemeistä.

Ethän unohda saavutettavuutta

Hyvä käyttäjäkokemus vaatii myös saavutettavuuden huomioimista. Näin palvelun potentiaalinen käyttäjäkunta on laajempi ja kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus käyttää palvelua.

Usein hyvä saavutettavuus parantaa myös niiden käyttäjien kokemusta, joilla ei ole vammaa tai toimintarajoitetta.

Ota yhteyttä
Christer Lybeck
CEO, Knowit Experience Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun