Digitaalinen transformaatio -käsitteeseen liitetään usein hyvin erilaisia sisältöjä. Meille digitaalinen transformaatio on yksinkertaisesti seuraus perustavanlaatuisesta kysynnän ja tarjonnan teoriasta. Digitalisaation avulla voimme kytkeä kysynnän tarjontaan älykkäämmin, yksinkertaisemmin ja halvemmin – siis tehokkaammin. Digitalisaation avulla voimme tehostaa arvoketjuja ja supistaa transaktiokustannuksia. Siitä markkinat pitävät. 

Viime vuosina on kehittynyt digitaalisia jättiläisiä, kuten Tesla, Amazon, Google, Facebook, AirBnB, Uber ja Apple. Viimeksi mainittu on yksinäänkin muuttanut mobiilialaa, valokuvausalaa, musiikkialaa ja pelialaa, ja pian yhtiö hallitsee myös ns. älykotialaa. Riippumatta siitä, mitä teet, odotat suurella mielenkiinnolla sitä, miten liiketoimintasi voidaan sopeuttaa siihen, mitä nämä jättiläiset tekevät. Nämä yritykset eivät kuitenkaan ole menestyneet ensisijaisesti sen vuoksi, että ne on rakennettu digitaaliselle alustalle, vaan siksi, että niillä on läheinen suhde asiakkaisiinsa.

Esineiden internet, IoT, on oma ekosysteeminsä – ei teknologiakysymys

Teknologia on vain tukena. Äärimmäisenä seurauksena uudesta superinternetistä voi olla se, ettei globaali ilmastonmuutos tuotakaan lähivuosina miljardeja ilmastopakolaisia. Superinternet muodostuu, kun ”kommunikaatiointernet”, ”digitalisoitu energiainternet” ja ”kuljetus- ja logistiikkainternet” nähdään samassa yhteydessä. 

Digitalisaatio on tuonut meille suurimman sosiologisen muutoksen moneen vuosisataan. Vielä 25 vuotta sitten elimme fyysisessä maailmassa. Nyt elämme sekä fyysisessä että virtuaalisessa maailmassa. Virtuaalisessa elämässämme annamme itsestämme seitsenkertaisesti henkilökohtaisia tietoja. IoT ja interconnectivity mahdollistavat yhteiskunnan tehostamisen ja tuottavuuden kasvun niin, että jätämme ekologisia jalanjälkiä. Monien mielestä tämä tuo meille mahdollisuuden muuttaa hiilipohjainen sivilisaatiomme uusiutuvaksi ja kestäväksi sivilisaatioksi. Ei vähempää.

Mikä strategia siis on tarpeen?

Yhä pidemmälle automatisoitu, datapohjainen ja super-kytkeytynyt digitaalinen maailma edellyttää edelleen ihmiskontakteja. Loppujen lopuksi asiakkaasi on kiinnostunut vain itsestään ja omista kokemuksistaan. Tällöin teidän on itse tehtävä yrityksestänne tarpeellinen, arvoa tuottava ja käytettävissä oleva. Vasta silloin yrityksestä tulee osa asiakkaan omaa kokemusta. Kaikille ei voida tarjota kaikkea, mutta yritys voi kyllä olla jollekulle hyvin tärkeä. Siksi on uskallettava ottaa kantaa ja uskallettava altistaa brändiä. Brändinne on juuri sitä, mitä ihmiset teistä puhuvat, kun ette itse ole paikalla. Tähän keskusteluun voidaan vaikuttaa.

Harvard on selvittänyt, mikä yhdistää menestyviä yrityksiä

Maailmankuulu yliopisto on tutkinut yrityksiä 20 toimialalla ja löytänyt 250 menestyneimmälle yritykselle kolme yhteistä nimittäjää. Nämä ovat ”uniikki identiteetti”, ”uskottava tarinankerronta” ja ”selkeä yrityskulttuuri”. Yritykset, jotka tietävät ja kertovat selkeästi, mistä tulevat, miksi ovat olemassa ja varsinkin mihin pyrkivät, onnistuvat rakentamaan kulttuuria ja ulkopuolisen kannattajakunnan, joiden ansiosta yritys on asiakkaille houkutteleva valinta ja osaavat ihmiset löytävät sen luo.

Digitaalisessa onnistumisessa on kyse asiakkaiden syvällisen tuntemisen priorisoinnissa

Asettakaa asiakas liiketoiminnan kehittämisessä kaiken keskipisteeseen. Aloittakaa itse asiakaskokemuksesta ja edetkää siitä teknologiaan. Ei päinvastoin. Älkää pelätkö virheitä. Kokeilkaa. Tulkaa nopeasti markkinoille ja antakaa todellisten asiakkaiden kokeilla tuotetta tai palvelua. ”Fail quickly to learn fast.” Ellei tämä onnistu, yrityksestä tulee pian digitaalisen darwinismin uhri. Kuluttajien käyttäytyminen nimittäin muuttuu nopeammin kuin yrityksen kyky hyödyntää teknologiaa. Tästä selviytymiseksi ja asiakkaan ymmärtämiseksi on ratkaisevan tärkeää keskittyä koko asiakaskokemukseen – ei vain yrityksen ja asiakkaan välisiin konkreettisiin kontakteihin.

Digitaaliset asiakaskokemukset ovat kompleksisempia ja saumattomampia kuin koskaan

Tavoitteena on seurata digitaalista asiakaskokemusta aina myymälässä tapahtuvaan fyysiseen ostotapahtumaan asti. Haluaisimme mieluiten kyetä reagoimaan asiakkaan tarpeisiin välittömästi. Jos yrityksellä olisi miljoonan euron markkinointibudjetti, mitkä brändistrategiat auttaisivat tavoittamaan asiakkaan reaaliaikaisesti ja saamaan aikaan henkilökohtaista ja relevanttia viestintää matkapuhelimen näytöllä? Kasvamassa on uusi markkinoijien sukupolvi. He eivät työskentele perinteisissä toimistoissa. He työskentelevät jännittävissä hybridiyrityksissä, joissa markkinointi ja teknologia ovat sulautuneet yhteen ja data-analyysit ja tilastolliset laskelmat tukevat asiakkaiden markkinointistrategiaa. Yrityksen luovuus- ja mediahankintakustannukset pienenevät, mutta suhteesta käyttäjiin tulee ratkaisevaa ydinosaamista. Yrityksen omistajien on pohdittava, pystyykö markkinointi seuraamaan digitaalista asiakaskokemusta, ymmärtämään dataa, optimoimaan toimintaa uusien näkemysten perusteella ja tuottamaan tehokkaan strategian.

Jos haluat menestyä digitaalisessa maailmassa, tämä on siis uusi strategiasi

  1. Huolehdi siitä, että asiakkaasi tuntevat sinut kunnolla. Tämä edellyttää todellista asiakkaiden tuntemista. Ei vain oletettua tai koettua asiakkaiden tuntemista vaan todellista näkemystä.

  2. Pane historiasi palaset paikoilleen. Varmista, että identiteetistä, tarinankerronnasta ja yrityskulttuurista tulee tärkeimpiä voimavarojasi.
  3. Keksi uusia ideoita. Ideoita, jotka kytkevät kysynnän tarjontaan älykkäämmin, yksinkertaisemmin ja halvemmin – siis tehokkaammin.

Yksi asia on varma: digitalisaatio karsii kaikki, jotka laiminlyövät sitä, mutta se palkitsee uteliaat – ne, jotka uskaltavat ajatella uusia asioita ja eri tavalla. Toisin sanoen – nauti!

Tule aamukahville asiantuntijoidemme kanssa ja haasta meidät kertomaan, miten kriittisiä liiketoimintaprosessejasi voidaan parantaa.

Alkuun