Intelligent

Trendi nro 1
Tekoäly ja kehittynyt koneoppiminen

Älykkäät järjestelmät, jotka oppivat, soveltavat ja potentiaalisesti toimivat itsenäisesti sen sijaan, että vain toteuttaisivat etukäteen määriteltyjä ohjeita.

Trendi nro 2
Älykkäät sovellukset

Tällaisia teknologioita ovat esim. virtuaaliset henkilökohtaiset avustajat (VPA). Voivat muuttaa työpaikkoja tekemällä yksinkertaisia tehtäviä helpommin (sähköpostin priorisointi) ja käyttäjää tehokkaammin (tärkeän sisällön ja toimenpiteiden selvittäminen). Teknologiatoimittajat voivat tekoälyn avulla keskittyä kolmeen osa-alueeseen – kehittyneisiin analysointityökaluihin, tekoälyn ohjaamiin ja yhä itsenäisemmin toimiviin liiketoimintaprosesseihin sekä tekoälyn ohjaamiin sitouttaviin, keskusteleviin ja jatkuviin rajapintoihin.

Trendi nro 3
Älykkäät esineet

Uudet älykkäät esineet luokitellaan yleensä kolmeen kategoriaan: robotit, dronet ja itseohjautuvat ajoneuvot. Nämä kolme ovat kuitenkin vain osa kaikista älykkäistä esineistä. Esineiden internet (Internet of Things, IoT) koostuu valtavasta määrästä laitteita ja asennuksia, joista tulee tekoälyn avulla entistä älykkäämpiä. Tällaisia laitteita on kaikkialla kotona, toimistossa, tuotantolaitoksissa ja esimerkiksi sairaaloissa.

Digital

Digitaalisen ja todellisen maailman välinen raja muuttuu aina vain epäselvemmäksi. Digitaalisesta maailmasta tulee yhä yksityiskohtaisempi peilikuva fyysisestä maailmasta ja joissakin tapauksissa ikään kuin fyysisen maailman osa, mikä luo pohjan uusille liiketoimintamalleille ja digitaalisille ekosysteemeille.

Trendi nro 4
Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus

Virtuaalitodellisuus (virtual reality) ja lisätty todellisuus (augmented reality) muuttavat tapaa, jolla suhtaudumme toisiimme. Esimerkiksi virtuaalitodellisuutta käytetään koulutusskenaarioissa ja kokemusten välittämiseen paikoista tai elämyksistä, joita ei voisi kokea ilman sitä. Lisätty todellisuus puolestaan mahdollistaa todellisen ja virtuaalisen maailman yhdistämisen ja tuo yrityksille mahdollisuuksia, joita on vaikea sanoin kuvailla.

Trendi nro 5
Digitaalinen kaksonen

Seuraavien 3–5 vuoden kuluessa miljardeilla esineillä on digitaaliset kaksoset, jotka ovat dynaamisia malleja fyysisestä esineestä tai järjestelmästä. Digitaalista kaksosta käytetään todellisten olosuhteiden analysointiin ja simulointiin, muutoksiin reagoimiseen, toiminnan parantamiseen ja lisäarvon tuottamiseen. Fyysisten esineiden digitaaliset kaksoset ja rakennusten ja ympäristöjen sekä ihmisten, yritysten ja prosessien digitaaliset kuvaukset mahdollistavat entistä yksityiskohtaisemman digitaalisen kuvauksen todellisesta maailmasta simulointia, analysointia ja kontrollointia varten. 

Trendi nro 6
Lohkoketju

Lohkoketju eli blockchain on maailmanlaajuinen rekisteriverkosto, rekisteritietojen tietokanta. Lohkoketjuteknologia voi muuttaa tavan, jolla muodostamme luottamussuhteita, ja siten se voi vaikuttaa siihen, miten käsittelemme sopimuksia, kauppaa ja omistussuhteita. Tammikuussa 2018 voimaan tulevan EU:n uuden maksudirektiivin myötä monista nykyisistä suuryrityksistä tulee erittäin haavoittuvaisia.

Mesh

Mesh-käsite kuvaa älykkäitä digitaalisia ekosysteemejä tukevien ihmisten, prosessien, esineiden ja palvelujen dynaamista yhdistämistä. Kun mesh kehittyy, käyttäjäkokemus muuttuu olennaisesti ja sitä tukeva teknologia, turvallisuusarkkitehtuuri ja alustat muuttuvat.

Trendi nro 7
Keskustelevat järjestelmät

Keskustelevat järjestelmät (conversational systems) voivat olla mitä tahansa yksinkertaisista epämuodollisista kaksisuuntaisista teksti- tai äänimuotoisista keskusteluista, esim. ”Paljonko kello on?”, monimutkaisempiin vuorovaikutustilanteisiin, esim. suullisen todistajanlausunnon ottamiseen rikosasian epäillyn profiloimiseksi. Järjestelmät tuovat käyttöön mallin, jossa ihmiset sopeutuivat aikaisemmin tietokoneen käyttöön mutta nyt tietokone ”kuulee” ja sopeutuu henkilön tarpeisiin oikean vastauksen antamiseksi.

Trendi nro 8
Mesh-sovellukset ja palveluarkkitehtuuri

Älykäs digitaalinen mesh edellyttää muutoksia ratkaisujen kehittämisessä käytettävään arkkitehtuuriin, teknologiaan ja työkaluihin. Mesh-sovellus ja palveluarkkitehtuuri (MASA) on monikanavainen ratkaisuarkkitehtuuri, joka hyödyntää pilviteknologiaa ja palvelimetonta laskentaa, container-virtualisointia ja mikropalveluja sekä ohjelmointirajapintoja ja tapahtumia, joilla toimitetaan modulaarisia, joustavia ja dynaamisia ratkaisuja.

Trendi nro 9
Digitaaliset teknologia-alustat

Digitaaliset teknologia-alustat ovat digitaalisen liiketoiminnan välttämättömiä rakennuspalikoita. Jokaisella organisaatiolla on seuraavien viiden digitaalisen alustan yhdistelmä: informaatiojärjestelmät, asiakaskokemus, analyysi ja informaatio, IoT ja erilaiset ekosysteemit. Erityisesti IoT:n tekoälyn ja keskustelujärjestelmien uudet alustat ja palvelut ovat keskeisiä 2020-luvulla.

Trendi nro 10
Soveltamiskelpoiset turvallisuusarkkitehtuurit

Älykkään digitaalisen meshin kehittäminen digitaalisilla teknologia-alustoilla ja sovellusarkkitehtuureilla edellyttää turvallisuuden soveltamiskelpoisuutta. Erityisen haastavaa turvallisuus on IoT-ympäristössä. Turvallisuustiimin on yhteistyössä sovellus-, ratkaisu- ja yritysarkkitehtuurien kanssa arvioitava turvallisuusasioita sovellusten ja IoT-ratkaisujen toteutuksen varhaisessa vaiheessa. Monikerroksinen turvallisuus ja käyttäjien ja laitteiden käyttäytymisanalyysit ovat useimmissa yrityksissä pakollisia.

Janne Tuominiemi
CEO, Knowit Experience Oy

Kiitos! Haluatko että soitamme sinulle?

Kiitos! Soitamme sinulle mahdollisimman pian.

Alkuun