Sekä markkinoiden että yhteiskunnan taholta tulee uusia vaatimuksia, ja monia liiketoimintamalleja on tarkasteltava uudelleen. Monilla yrityksillä on vanhentuneita arvolupauksia ja teknistä ja organisatorista velkaa. Kerron seuraavassa, miten pilviteknologia madaltaa palvelujen kehittämisen ja innovoinnin kynnystä. Useimpien yritysten on kehitettävä uusia arvolupauksia, jotta ne säilyttäisivät merkityksellisyytensä markkinoilla.

Ovatko pilviratkaisut turvallisia?
Knowitin näkemys on, että perinteinen turvallisuuden määritelmä voi johtaa siihen, ettei yritys halua kehittyä pilvessä. Kun uusista mahdollisuuksista keskustellaan, vasta-argumenttina esitetään usein: ”Pilvi ei ole tarpeeksi turvallinen.” Tällöin liiketoiminnan kehittäminen rajoittuu siihen, mikä sopii olemassa oleviin ratkaisuihin. Meidän tehtävämme on osoittaa, miten pilviteknologia sopii ratkaisuksi monimutkaisiinkin ydinjärjestelmiin esimerkiksi suurille rahoitusalan toimijoille ja terveydenhuoltolaitoksille. Pilviratkaisut pakottavat yritykset ajattelemaan turvallisuutta uudella tavalla. Pilvessä turvallisuus liittyy jokaiseen kerrokseen. Nykyisille ratkaisuille ominainen klassinen palomuuriajattelutapa sen sijaan toimii levähdyspaikkana, joka heikentää muiden osa-alueiden panostusta turvallisuuteen.

”Cloud vs. on premises”
Pilviratkaisut ovat nykyisin turvallisuudeltaan vähintään perinteisten ratkaisujen veroisia. Kaikki on premises -tyyppiset toiminnot on mahdollista viedä pilveen. Tyypillinen skenaario on se, että uudelleenjärjestelyn ja uusien suunnitteluratkaisujen tarpeen vuoksi rakennetaan yhä uusia toiminnallisuuksia vanhalle perustalle. Tavoitteina ovat yleensä myynnin ja asiakasmäärän lisääminen, asiakasvaihtuvuuden vähentäminen ja asiakaspalveluun tulevien yhteydenottojen vähentäminen. Halutaan parantaa käyttökokemusta, vähentää virheilmoituksia ja bugeja ja lisätä itsepalvelua.

Ydinjärjestelmät eivät ole ikuisia – eivätkä ne ulotu taivaaseen asti
Syitä on monta: mm. turvallisuus, skaalautuvuus, toimintavarmuus ja vanhentunut teknologia nykyisiin standardeihin ja käyttökokemusvaatimuksiin verrattuna. Jos päätetään ylläpitää ja kehittää olemassa olevia ratkaisuja, tähän liittyy ongelmia ja korkeampia kustannuksia.

Tämä tilanne ei ole mitenkään tavaton. Hyvin monet joutuvat tasapainoilemaan uuden ydinjärjestelmän ja olemassa olevan ratkaisun ylläpitämisen välillä. Myyntitavoitteet, markkinoiden reaktiot ja liiketoiminnalliset puitteet ovat ohjanneet tai tuottaneet erilaisia mutta merkityksellisiä painotuksia. Tästä on aiheutunut suunnittelumuutoksia ja uusia toiminnallisuuksia, jotka hitaasti mutta varmasti ovat tehneet nykyisen version perustasta haavoittuvan. Uutta suunnittelua on pidetty vahvaa perustaa tärkeämpänä. Monet pyrkivät nyt selvittämään, tuleeko uuden toiminnallisuuden ja helppokäyttöisyyden kehittämisestä liian monimutkaista – ellei siirrytä pilveen.

Vakiintuneita normeja arvioitava uudelleen
Kun arvioitte nykyisiä ratkaisuja ja uusia mahdollisuuksia, olette itse asiassa uuden paradigman ja erilaisen toimintalogiikan äärellä. Pilvipohjainen ratkaisu ei ole nykyisen järjestelmän klooni, vaan se edustaa aivan toisenlaista teknologiaa. Matalamman kehityskynnyksen ja uusien mahdollisuuksien lisäksi se tuo yritykselle myös selkeämmän kulurakenteen ja alhaisemman riskitason. Nämä eivät ole useimmille järjestelmiään modernisoiville merkityksettömiä parametreja.

Alustavetoinen liiketoimintamalli
Uudet ekosysteemit muuttavat kilpailuedellytyksiä ja tuovat sekä eri toimialoja että yrityksiä yhteen. Jotkin yritykset siirtyvät uusille aloille nykyisten alustojensa turvin, toiset luovat omat alustansa. Monet Knowitin asiakkaat kehittävät nyt alustoja tältä pohjalta. Tällaisessa alustalähtöisessä liiketoimintamallissa ei ole asiakkaiden tai yhteistyökumppanien käyttöön tai integraatioihin liittyviä riskejä.

Pilvipohjainen IT-infrastruktuuri tuo joustavan alustan, johon voi muut voivat yhdistää omia toimintojaan – näin rakennetaan uusi ekosysteemi. Tämä helpottaa avoimuutta ja yhdistettävyyttä: tietoja voidaan jakaa uusilla tavoilla uusien osapuolten kesken, eikä infrastruktuuriin välttämättä tarvita erityisiä muutoksia.

Käytettävissä olevien ohjelmointirajapintojen avulla alustaan voidaan liittää erilaisia kolmansien osapuolten tai julkisten toimijoiden palveluja.  Lisäksi mikropalveluajattelutapa takaa näiden toiminnan toisistaan riippumattomasti. Kun kolmannet osapuolet voivat liittää alustaan omia palvelujaan, yritys muuttuu omassa kuplassaan elävästä toimijasta ekosysteemin osaksi. Mikropalveluajattelutapa helpottaa komponenttien jatkokehitystä tai vaihtamista ja vähentää yksittäisten komponenttien liittämiseen liittyvää riskiä. Avainsanana on datapohjaisuus.

Harva yritys on erityistapaus
Vaikka tilanne vaihtelee yrityskohtaisesti hyvin paljon, mielestäni voi varmuudella sanoa, että kaikki pystyvät ajattelemaan pilvipohjaisesti. Tämä koskee myös esimerkiksi talouden ja terveydenhuollon alan toimijoita, joiden järjestelmät ovat monimutkaisia ja yksityisyyden suoja on keskeinen tekijä.

Pilvessä voidaan varmistaa kustannusten väheneminen ja kehitystyön nopeutuminen ja saada skaalautuvuutta ja vakaita ratkaisuja sekä parempi käytettävyys. Lisäksi turvallisuus voidaan varmistaa myös terveystietojen, taloudellisten ja muiden arkaluonteisten tietojen osalta.

Kehitetään nykyisten ratkaisujen rinnalla – ei niiden kustannuksella
Pilvipohjaisia palveluja kehitetään olemassa olevien järjestelmien rinnalla. Pikku hiljaa uusi ja vanha järjestelmä saadaan toimimaan yhdessä. Vanhat toiminnallisuudet tuodaan vähitellen pilveen saataville helppokäyttöisemmin. Markkinoilletuloajan, kustannusten ja laadun optimoimiseksi suosittelemme vahvasti myös ketterien työtapojen soveltamista.

Storebrand menestyy pilvessä
Storebrand on äskettäin saanut valmiiksi digitaalisen terveydenhuoltohankkeen. Yhtiön Bli Frisk -konsepti on strateginen innovaatioprojekti, jossa Storebrand on kehittänyt alustapohjaisen liiketoimintamallin sataprosenttisesti digitaalisen yrityksen normaalin liiketoimintansa rinnalla.

Täysdigitaalisen asiakaskokemukseen sisältyy useita toimijoita, jotka yhdessä edustavat tulevaisuuden sairausvakuutusta. Projektissa Storebrand pyrkii välttämään vanhaa teknologiaa ja varsinkin epäonnistumisen pelkoa. Kyseessä on siirtyminen vanhakantaisesta analogisesta palvelusta digitaaliseen ekosysteemiin, jossa sairausvakuutus kattaa suuren joukon Storebrandin asiakkaiden helposti saatavilla olevia palveluja.

Kyseessä on kansainvälinen suurhanke, ja Storebrand pyrkii jatkuvasti kehittämään palveluja, joita voitaisiin sovittaa uusiin prosesseihin, brändeihin ja uusille kielille – plug ’n’ play -periaatteella. Storebrand on onnistunut tasapainottamaan tämän erinomaisesti, ja sillä on toinen jalka vanhassa maailmassa ja toinen uudessa.

Digitaalisten projektien vallankumous
Pilvipalvelut ovat mullistaneet työskentelytapamme digitaalisissa projekteissa. Palvelut ovat avanneet uusia mahdollisuuksia innovatiivisten palvelujen kehittämiseen ja antaneet meille mahdollisuuden keskittyä arvon luomiseen. Kun ennen pohdimme palvelimen sijoituspaikkaa, mietimme nyt sitä, miten palvelujen tuottamat tiedot voivat muuttaa käyttökokemusta. 

Neuvomme asiakkaitamme, ettei näiden pitäisi korvata vanhentunutta infrastruktuuria sellaisella infrastruktuurilla, joka ei vielä ole vanhentunut. Pilvessä infrastruktuuri ja turvallisuus ovat kiinteä osa alustaa. Ne ovat edellytyksiä pilven olemassaololle. Markkinoilla on tällä hetkellä tuotteita, jotka on räätälöity innovointia varten.

Lopuksi: pilvipohjaiset palvelut tehostavat kehitystyötä ja vähentävät monimutkaisuutta ja riskejä.

Alkuun