Kasvua optimoinnilla

Kukapa ei toivoisi verkkoliiketoiminnalleen kasvua? Kasvua pitää paitsi toivoa, myös hakea aktiivisesti ja tässä kasvun tavoittelussa konversio-optimointi (conversion optimization, CRO) on muotoutunut digimarkkinoinnin työkaluksi.

Mitä konversio-optimointi on? Se tarkoittaa menetelmää, jossa pyritään kasvattamaan sivuston konversioastetta muokkaamalla sivustoa kävijöiden käyttäytymisdatan perusteella. Tässä työssä käytetään luovasti kvantitatiivista ja kvalitatiivista tiedonkeruuta, jotta saadaan asiakkaiden käyttäytymisestä ja motiiveista mahdollisimman hyvä ymmärrys. 

Konversio-optimoinnin keinot ja hyödyt

Konversio-optimoinnin yhteydessä nostetaan usein esiin A/B-testaus, mutta suomenkielisillä, vähäliikenteisillä sivustoilla se ei useinkaan ole menetelmien prioriteettilistalla kärjessä. Monilla muilla keinoilla pystymme kartuttamaan asiakasymmärrystä (customer insight) ja näistä yleisin on digitaalisen analytiikan soveltaminen. Kokenut konversio-optimoija tekee sivustoarvion ja hyödyntää lisäksi kuumakarttoja, kyselyjä, käyntien nauhoituksia ja vaikkapa haastatteluita.

Optimointityön hyödyt tulevat esille parhaiten, jos työ on jatkuvaa. Se tulee olla suunnitelmallista, perustua aitoihin havaintoihin sekä olla mitattavaa. Tässä asiantuntijamme ovat tukenanne – suunnittelevat jatkuvan optimoinnin tehtävät, keräävät tiedon sekä antavat kasvuun johtavat toimenpide-ehdotukset.

 

Ota yhteyttä
Janne Tuominiemi
CEO, Knowit Experience Oy
Alkuun