Web-sovellusten testaus by Knowit and Tieturi

Web-sovellusten testaus -kurssila saat yleiskuvan web-sovellusten ja www-sivujen testauksessa tarvittavista testauksen eri osa-alueista.

Miten web-sovelluksia testataan?

Web-sovellukset ovat usein kriittisiä järjestelmiä. Niiden kunnollinen testaus on siten tärkeää. Toiminnallisen testauksen lisäksi ei-toiminnallisen (suorituskyky, käytettävyys, tietoturva jne.) testauksen rooli on olennainen. Tällä kurssilta opit perusteet erityisesti web-sovellusten testauksessa tärkeistä testaustyypeistä.

Koulutuksen sisältö:

Johdanto web-testaukseen

 • Perinteisen sovelluksen ja web-sovelluksen erot ja samankaltaisuudet testauksessa
 • Testauksen suunnittelu
 • Web-applikaation arkkitehtuuri

Toiminnallinen testaus

 • End-to-end (E2E) testaus

Se­laimet ja käyttöjärjestelmät

 • Päätelaitteiden ja selainversioiden huomiointi

Käytettävyys

 • Mitä käytettävyys on
 • Heuristiikkoja
 • Käytettävyystestauksen kulku

Saavutettavuus

 • Mitä saavutettavuus on
 • EU:n saavutettavuusdirektiivi (WCAG 2.1)
 • Keitä saavutettavuuslainsäädäntö koskee

Tietoturva

 • Yleisimmät haavoittuvuudet web-sovelluksissa

Suorituskyky

 • Suorituskykytestauksen periaatteet
 • Suorituskykytestauksen vaiheet

Web-analytiikka

 • Hakukoneoptimointi (SEO)

Työkaluja web-testaamiseen

 • Esimerkkejä yleisesti käytössä olevista työkaluista

Kenelle?

Kaikki web-testauksesta kiinnostuneet.

Kurssipäivä alkaa klo 9.00 ja kestää noin klo 16.30 asti.

Alkuun