UiPath-työkalukoulutus by Knowit and Tieturi

Opit, mitkä ovat UiPath-teknologia perustoiminnallisuudet sekä kuinka UiPathilla toteutetaan yksinkertaisia automaatiotehtäviä.

Koulutukseen kuuluu pienryhmissä tehtäviä harjoituksia ja se antaa käytännön neuvoja UiPathin edistyneimpien toimintojen hyödyntämiseksi. Opit, mihin UiPath-teknologia pystyy ja mitkä ovat sen perustoiminnallisuudet sekä kuinka UiPathilla toteutetaan yksinkertaisia automaatiotehtäviä. Saat käsityksen siitä, minkälaista osaamista tarvitaan yksinkertaisempien robottien toteuttamiseksi.

Koh­de­ryh­mä

Kurssi on tarkoitettu teknisille toteuttajille, jotka kehittävät ohjelmistorobotteja UiPathteknologian avulla.

Esi­tie­dot

Visual Basicin perustuntemus on etu, samoin kuin aikaisempi kokemus prosessidokumentoinnista sekä ohjelmointilogiikan tuntemus millä tahansa ohjelmointikielellä.

Ui­Path-työ­ka­lu­kou­lu­tus tek­ni­sil­le ke­hit­tä­jil­le -kurs­sin si­säl­tö

Työnkulut

 • Eri tyyppiset työnkulut ja milloin niitä käytetään
   

Muuttujat

 • Eri tyyppiset muuttujat ja kuinka niitä käytetään
   

Argumentit

 • Miten argumentteja käytetään työnkuluissa
   

Hallinta

 • Kuinka työnkulkuja hallitaan
   

Poimintaominaisuudet

 • Tiedonpoiminta UiPathissa, mukaan luettuna tietojen poiminta näytöltä
   

Harjoitus

 • Monimutkaisen automaatioesimerkin toteuttaminen UiPathin edistyneempien ominaisuuksien avulla
   

Hyvät käytännöt

 • Jatkoesimerkkejä toteutustavoista ja kiertoteistä UiPathia käytettäessä
   

Ai­ka­tau­lu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30.

 

Kurssi järjestetään yhteistyössä Tieturin kanssa.

Alkuun