Testausta kehittäjille by Knowit and Tieturi

Testausta kehittäjille -koulutuksessa tutustutaan eri testaustapoihin ja -menetelmiin käytännön harjoituksiin.

Testausta kehittäjille -koulutuksessa tutustutaan eri testaustapoihin ja -menetelmiin käytännön harjoituksin yksinkertaisen esimerkkiohjelman avulla.

Esimerkkiohjelma koostuu web-sivusta, taustajärjestelmästä, ja tietokannasta. Esimerkkiohjelma on toteutettu JavaScriptillä. Tälle ohjelmalle toteutetaan koulutuksen aikana yksikkö- ja integrointitestejä, sekä tutustutaan järjestelmätesteihin. Harjoitusten kautta tutustutaan myös syötteiden ja komponenttien simulointiin. Harjoitukset ovat noin puolet kurssin kestosta.

Koh­de­ryh­mä

Testausta kehittäjille -koulutus on käytännönläheinen koulutus testaamisen perusteista kehittäjille, joilla on hyvin vähän tai ei ollenkaan aiempaa kokemusta testaamisesta.

Esi­tie­dot

Käytännön kokemusta ohjelmoinnista. Ei juurikaan kokemusta testaamisesta.

Tes­taus­ta ke­hit­tä­jil­le -kou­lu­tuk­sen si­säl­tö

1. Tes­tauk­sen teo­ri­aa

 • Miksi testataan? Miten testataan?
 • Erot testaajan ja kehittäjän tekemässä testaamisessa
 • Testauksen rooli laadunvarmistuksessa

2. Yksikkötestaus

 • Yksikkötestauksen käsite ja tärkeys
 • Komponenttien simulointi
 • Testattavuus
 • Harjoituksia

3. Integrointitestaus

 • Komponenttien rajapintojen määrittely ja testaaminen
 • Syötteen simulointi
 • Harjoituksia

4. Järjestelmätestaus

 • Kehitys-, testaus-, ja tuotantoympäristöjen erot?
 • Release notes, versiointi, julkaisu

5. Testauksen automatisointi

 • Mitä kannattaa automatisoida?
 • Mitä automatisointi ei ratkaise?

Ai­ka­tau­lu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Alkuun