Tekninen testaus kehittäjille JavaScript-esimerkein by Knowit and Tieturi

Mitä kehittäjän pitäisi tietää testauksesta, kun hän rakentaa uutta ohjelmistoa?

Tehokkaaseen ohjelmistotuotantoon kuuluu kehittynyt ja automatisoitu yksikkötestaus. Kurssin jälkeen osaat ottaa testattavuuden huomioon ohjelmistotuotannossa, kehittää ylläpidettäviä järjestelmiä ja luoda tehokkaita testausjärjestelyitä. Ymmärrät yksikkö- ja integrointitestauksen roolin suhteessa muihin testaustasoihin ja –vaiheisiin sekä osaat soveltaa riittävää dokumentointitekniikkaa eri tilanteisiin.

Kurssin sisältö:

Johdanto kehittäjän tekemään testaukseen

 • Erot testaajien tekemään testaukseen
 • Laadunvarmistuksen rooli
 • Testauksen dokumentoinnin vaatimukset

Testattavuuden rakentaminen järjestelmään

 • Testausrajapinnat ja niiden hyödyntäminen
 • Testauksen jatkuva toistaminen
 • Testausautomaation käyttö
 • Koonnit ja koontien julkaisu

Yksikkötestaus

 • Yksikkötestauksen käsite ja tärkeys
 • Yksikkötestien luominen
 • Havaintojen kirjaaminen

Integrointitestaus

 • Integrointitekniikat ja niiden vaikutus testaukseen
 • Kehitysympäristö vs. testausympäristö
 • Simuloidut testausympäristöt

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu ohjelmistotekniikan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan laadunvarmistuksessa ja testauksessa.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy noin 16.00- 16.30.

Alkuun