Robot Framework jatkokurssi

Kurssin jälkeen ymmärrät miten voit Python-kieltä käyttäen luoda omia kirjastoja tai laajentaa olemassa olevia. Opit hyödyntämään Robot Frameworkia myös muiden kuin selainpohjaisten sovellusten testaamisessa. Kurssin jälkeen ymmärrät mm. miten minimoit ylläpidon, dokumentoinnin luomisen ja muuttujien käsittelyn.

Kohderyhmä

Robot Framework Advanced -koulutus on tarkoitettu kaikille testiautomaatiosta kiinnostuneille ja Robot Frameworkia jo työssään hyödyntäneille henkilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan. Kurssi on tarkoitettu testiautomaation kehittäjille, testaajille, ohjelmistosuunnittelijoille ja – kehittäjille sekä esitietovaatimusten täyttyessä myös projektipäälliköille, laatupäälliköille, ohjelmistokehityspäälliköille ja liiketoiminnan asiantuntijoille.

Esitiedot

Robot Frameworkin perusteet sekä Robot Framework asennettuna omalle koneelle.

Kurssin materiaalit

Kurssi pidetään suomeksi ja sisältää paljon harjoituksia, jotka tehdään osallistujan omalla koneella.Kouluttajana toimii Knowitin kokenut Robot Framework -asiantuntija.


Sisältö Robot Framework jatkokurssilla


1. PÄIVÄ

Python kieli
Olemassa olevan kirjaston muokkaaminen
Omien kirjastojen luominen

2. PÄIVÄ

Ei selainpohjaisten sovellusten testaaminen
Dokumentoinnin luominen
Muuttujien käsittely

Aikataulu Robot Framework -kurssille

Koulutuspäivät ovat klo 9:00-17:00. Aamukahvia tarjolla klo 8:30 alkaen

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille koulutuspartnerimme Tieturin sivulla klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Alkuun