Python Programming Basics

Kurssin jälkeen tunnet Python-ohjelmointikielen niin hyvin, että pystyt työskentelemään sillä itsenäisesti ja opettelemaan uusia taitoja kurssilla opittujen lisäksi. Opit Python-ohjelmien perusrakenteet, osaat asentaa Python-ympäristön ja yleisimmät kirjastot sekä tunnet yleisimmät Python-ohjelmoinnin työkalut.

Python Programming Basic -koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat päästä mahdollisimman nopeasti hyödyntämään Python-taitojaan työtehtävissään itsenäisesti. Kurssi on tarkoitettu testiautomaation kehittäjille, testaajille, ohjelmistosuunnittelijoille ja -kehittäjille sekä esitietovaatimusten täyttyessä myös projektipäälliköille, laatupäälliköille, ohjelmistokehityspäälliköille ja liiketoiminnan asiantuntijoille. Työkalujen valinnassa painotetaan automaatiotestauksen tarpeita mutta muuten kurssi on suoraan hyödynnettävissä kaikkeen Pythonilla tehtävään työhön.

Python on yksi maailman suosituimpia ohjelmointikieliä ja sillä on tehty valtava määrä hyödyllisiä ohjelmistoja ja ohjelmistokirjastoja lähes kaikille ajateltavissa oleville liiketoiminta-alueille. Python on myös skriptikielenä monissa muilla ohjelmointikielillä tehdyissä ohjelmistoissa. Python-kielellä saat käyttöösi ohjelmistokirjastojen toiminnot ja laajennettua valmisohjelmistojen toimintoja tarpeittesi mukaisesti.

Kurssi pidetään suomen kielellä ja sisältää paljon harjoituksia, jotka suoritetaan koulutettavan omalla koneella. Kouluttajana toimii Knowitin kokenut Python-asiantuntija.

Esitiedot
Perustiedot ohjelmoinnin periaatteista ja jostakin toisesta ohjelmointikielestä (erityisesti olioohjelmointikielestä) helpottavat kurssin suoritusta. Pythonin perusteet ovat omaksuttavissa nopeasti ja kurssin harjoitustehtäviä voidaan muokata ryhmän lähtötason mukaisiksi.

Päivä 1

Yleistä Pythonista

 • Python-ympäristön asennus
 • Yleisimmät työkalut
 • Yleisimmät tietotyypit
 • Yleisimmät kontrollirakenteet
 • Funktiot
 • Pythonin käyttö skriptikielenä


Päivä 2

 • Tiedostojen käsittely
 • Poikkeusten käsittely
 • Lyhyt katsaus olio-ohjelmointiin
 • Yksikkötestaus
 • Tietokantojen käsittely
 • Hyödyllisimmät Python-kirjastot
 • Vinkkejä itsenäiseen jatko-opiskeluun
Alkuun