Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation) perusteet

Kun ohjelmistorobotiikkaan yhdistetään muita teknologioita, alkavat jo itsessään merkittävät hyödyt kasvaa entisestään. Tule kuulemaan näkemyksiä siitä, mikä on automaation suhteen mahdollista jo nyt ja mitä on seuraavaksi luvassa

Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) perusteet -kurssi tarjoaa yritykselle lähtökohdan ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista. Kurssilla annetaan käytännön neuvoja siihen, kuinka tunnistetaan oikeat prosessit ja tehtävät automatisoitaviksi, ja sen aikana kuvataan esimerkein, minkälaisia tuloksia RPA:n käytöllä on saatu.

Kurssi on tarkoitettu liiketoimintapäättäjille, jotka haluavat saada ymmärryksen siitä, mitä ohjelmistorobotiikka on sekä mitä sillä voi ja ei voi tehdä.

Kurssilla opitaan, mitä RPA on ja miten voidaan tunnistaa erilaisia RPA:n käyttömahdollisuuksia. Liiketoimintajohtajat oppivat, mikä ohjelmistorobotiikan logiikka on ja kuinka ja miksi ohjelmistorobotit täytyy dokumentoida.

Osa kurssista on luentomuotoista, esimerkkien avulla kuvaillaan minkälaiset käyttötapaukset ovat hyviä automaatiokohteita. Kurssilla esitellään demo-videoiden avulla miten ohjelmistorobotti käytännössä toimii. Tämän lisäksi kurssissa on kaksi (2) pienryhmätyötä jossa osallistujat pääsevät pohtimaan käytännön tasolla RPA:n käyttökohteita.


Esitiedot:
 
Liiketoimintaprosessien ja liiketoimintaa ohjaavien tekijöiden perustuntemus. Teknistä osaamista ei tarvita.


Tarkempi sisältö:

RPA:n esittely

 • Mitä ohjelmistorobotiikka on
 • Mitä ohjelmistorobotiikka ei ole
 • Ohjelmistorobotiikan hyödyt

Ohjelmistorobotiikkaan soveltuvien tehtävien tunnistaminen

 • RPA:n avulla automatisoitavien tehtävien vaatimukset?
 • Esimerkkejä onnistuneista RPA-käyttötapauksista

Harjoitus 1

 • Tunnista ja kuvaa RPA:han soveltuvia esimerkkitehtäviä.

RPA:han liittyvä organisoituminen

 • Kuinka Osaamiskeskus perustetaan?
 • Miten tunnistaa, millaisen osaamisprofiilin omaavat ihmiset ovat soveltuvimpia ohjelmistorobotiikan kehittäjiksi tai ylläpitäjiksi?
 • Hallintamalli

RPA:n jatkuva, ketterä kehitys ja ylläpito

 • Kuinka valita pilottikohteet?
 • Mitä vaaditaan menestyksekkäältä pilotilta?
 • Kuinka valmistautua pilotin tuotantoonsiirtoon?
 • Kuinka ohjelmistorobottia ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti tuotannossa?

Esimerkkejä käytettävissä olevista teknologioista ja ohjeita teknologian valintaan

 • Miten valita sopiva RPA-teknologia?

Harjoitus 2

 • Kuinka teknologiastrategia määritellään esimerkkitapausten valossa.

 

Alkuun