Koneoppiminen data-analytiikassa

Tekoälysovellusten hyödyntäminen on kasvamassa yhä keskeisemmäksi osaksi data-analytiikkaa. Erityisesti kerättävän datan määrän kasvu mahdollistaa yhä parempien mallien kehittämisen. Myös ohjelmistorobotiikka ja koneoppimismenetelmien kehittyminen ovat tuoneet data-analyytikoille uusia työkaluja datan ja dynaamisten järjestelmien mallintamiseen.

Kohderyhmä

Koneoppiminen data-analytiikassa on tarkoitettu data-analyytikoille, jotka eivät vielä osaa käyttää koneoppimismenetelmiä. Kurssi sopii myös data-analytiikasta tai tekoälystä kiinnostuneille henkilöille. Kurssi on luonteeltaan peruskurssi.

Esitiedot

Kurssimateriaali on englannin kielellä. Harjoitusten tekeminen vaatii Python-kielen perusteiden osaamista. Osallistujille on hyötyä tilastollisten menetelmien hallinnasta.

Päivä 1 

Katsaus tekoälymenetelmiin

- Koneoppimisen ajurit 
- Tekoälymenetelmien historia
- Tekoälymenetelmien sovellukset nyt ja tulevaisuudessa
- Keinotekoisesti älykäs? 

Koneoppimisen kolme menetelmää

- Valvottu oppiminen
- Valvomaton oppiminen
- Kannustava oppiminen
- Se on vain analytiikkaa! 

AI-analyytikon työkalupakki

- Scikit-learn
- Azure
- Hadoop
- Excel on kuollut? 

Tilastollisten menetelmien kertaus

- Keskihajonta ja korrelaatio
- Tilastollinen riippumattomuus
- Korreloin, siis riipun? 

Tekoälyn itsereflektio

- Ristikkäisvalidointi
- Virhetyypit
- Harjan ja varianssin dilemma
- #OccaminPartaveitsi


Päivä 2
 

Muuttujien vähentäminen

- Muuttujien valinta
- Muuttujien uuttaminen
- Polkuvalintamenetelmät
- Geneettiset algoritmit
- Dimensioiden kirous!

Datan visualisointi

- Pääkomponenttianalyysi
- Itsenäisten komponenttien analyysi
- Uskon kun näen!

Luokittelumenetelmät

- Katsaus luokittelumenetelmiin
- K-lähinaapurimenetelmä
- Bayesilainen luokittelu
- Luokkaretki keinotekoisiin hermoverkkoihin

Keinotekoiset hermoverkot

- Monitasoiset perceptronit
- Äärimmäiset oppimiskoneet
- Syväoppivat hermoverkot
- Konvoluutiohermoverkot
- AlphaGo
- Positroniaivojen paluu?

Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka

- Tekoälyn hyödyntäminen ohjelmistorobotiikassa
- RPA + AI == Skynet


Ilmoittaudu kurssille yhteistyökumppanimme Tieturin sivuilla klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Alkuun