Koneoppiminen data-analytiikassa by Knowit and Tieturi

Miten hyödyntää tekoälyä data-analysoinnissa? Kurssin jälkeen sinulla on käsitys tekoälystä ja sen käytöstä tietomassojen analysoinnissa.

Tekoälysovellusten hyödyntäminen on kasvamassa yhä keskeisemmäksi osaksi data-analytiikkaa. Erityisesti kerättävän datan määrän kasvu mahdollistaa yhä parempien mallien kehittämisen. Myös ohjelmistorobotiikka ja koneoppimismenetelmien kehittyminen ovat tuoneet data-analyytikoille uusia työkaluja datan ja dynaamisten järjestelmien mallintamiseen.

Koh­de­ryh­mä

Koneoppiminen data-analytiikassa on tarkoitettu data-analyytikoille, jotka eivät vielä osaa käyttää koneoppimismenetelmiä. Kurssi sopii myös data-analytiikasta tai tekoälystä kiinnostuneille henkilöille. Kurssi on luonteeltaan peruskurssi.

Esi­tie­dot

Kurssimateriaali on englannin kielellä. Harjoitusten tekeminen vaatii Python-kielen perusteiden osaamista. Osallistujille on hyötyä tilastollisten menetelmien hallinnasta.

Ko­neop­pi­mi­nen data-ana­ly­tii­kas­sa -kurs­sin si­säl­tö

Päivä 1

Katsaus tekoälymenetelmiin

 • Koneoppimisen ajurit
 • Tekoälymenetelmien historia
 • Tekoälymenetelmien sovellukset nyt ja tulevaisuudessa
 • Keinotekoisesti älykäs?

Koneoppimisen kolme menetelmää

 • Valvottu oppiminen
 • Valvomaton oppiminen
 • Kannustava oppiminen
 • Se on vain analytiikkaa!

AI-analyytikon työkalupakki

 • Scikit-learn
 • Azure
 • Hadoop
 • Excel on kuollut?

Tilastollisten menetelmien kertaus

Keskihajonta ja korrelaatio

 • Tilastollinen riippumattomuus
 • Korreloin, siis riipun?

Tekoälyn itsereflektio

 • Ristikkäisvalidointi
 • Virhetyypit
 • Harjan ja varianssin dilemma
 • #OccaminPartaveitsi

Päivä 2

Muuttujien vähentäminen

 • Muuttujien valinta
 • Muuttujien uuttaminen
 • Polkuvalintamenetelmät
 • Geneettiset algoritmit
 • Dimensioiden kirous!

Datan visualisointi

 • Pääkomponenttianalyysi
 • Itsenäisten komponenttien analyysi
 • Uskon kun näen!
 • Luokittelumenetelmät

Katsaus luokittelumenetelmiin

 • K-lähinaapurimenetelmä
 • Bayesilainen luokittelu
 • Luokkaretki keinotekoisiin hermoverkkoihin

Keinotekoiset hermoverkot

 • Monitasoiset perceptronit
 • Äärimmäiset oppimiskoneet
 • Syväoppivat hermoverkot
 • Konvoluutiohermoverkot
 • AlphaGo
 • Positroniaivojen paluu?

Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka

 • Tekoälyn hyödyntäminen ohjelmistorobotiikassa
 • RPA + AI == Skynet

Ai­ka­tau­lu

Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät noin klo 16-16.30.

Alkuun