ISTQB Ketterä testaaja

Ketteräksi testaajaksi

Kurssi on tarkoitettu IT-alan ammattilaisille, jotka työskentelevät ketterissä projekteissa ohjelmistotestauksen parissa ja haluavat saada kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin Ketterästä ohjelmistotestauksesta. Kurssi on ISTQB Perustason sertifioinnin laajennos.

Kurssin jälkeen tunnet ketterän testauksen peruskäsitteet ja ketterien projektien menetelmät ja tekniikat ovat sinulle tuttuja. Tunnet erilaisia ketterän testauksen työkaluja ja tiedät, mitä testaustyökaluilla voidaan saada aikaan. Tiedät, mistä löydät lisää tietoa ketterästä testauksesta. Läpäisemällä ISTQB Perustason laajennos – Ketterä Testaaja -sertifiointikokeen saat todistuksen testausosaamisestasi.

Kurssin järjestää Knowit Oy. Knowit Oy on FiSTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja. FiSTB on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n (TIVIA, entinen Tietotekniikan liitto ry) osa.

Esitiedot: Osallistujilla on oltava ISTQB/ISEB perustason sertifikaatti.

Testi: Ketterän testaajan sertifikaatti myönnetään henkilöille, jotka läpäisevät tunnin mittaisen kirjallisen monivalintakokeen. Kevään 2019 koe järjestetään kurssin jälkeen 29.5.2019 klo 9.00.

 

Koulutuksen tarkempi sisältö

1. PÄIVÄ

Ketterä ohjelmistokehitys
 • Ketterän ohjelmistokehityksen perusteet ?
 • Näkökulmia ketteriin lähestymistapoihin ?
 • Harjoitus: Käyttäjätarinoiden kirjoittaminen ja katselmointi
Keskeiset ketterän testauksen periaatteet, käytännöt ja prosessit
 • Erot perinteisten ja ketterien lähestymistapojen testauksessa ?
 • Testauksen asema ketterissä projekteissa ?
 • Testaajan rooli ja taidot ketterässä tiimissä ?
 • Harjoitus: Ketterässä tiimissä tarvittavat roolit ja osaaminen
Ketterät testausmenetelmät, tekniikat ja työkalut
 • Ketterät testausmenetelmät ?
 • Harjoitus: Testaajan rooli Scrum-tiimissä

2. PÄIVÄ

Ketterät testausmenetelmät, tekniikat ja työkalut (jatkuu)
 • Ketterät testausmenetelmät (jatkuu)
 • Laaturiskien ja testauksen työmäärän arviointi ?
 • Harjoitus: Tuoteriskit ?
 • Harjoitus: Työmääräarviointi ?
 • Ketterien projektien tekniikoita
 • Harjoitus: Testaustehtävien tuen kannalta keskeiset tiedot
 • Harjoitus: Käyttäjätarinoihin pohjautuvat testitapaukset ?
 • Harjoitus: Tutkiva testaus ?
 • Työkalut ketterissä projekteissa
Harjoituskoe
Alkuun