ISTQB Advanced/Test Manager Certificate in Software Testing (5 pv)

ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing on kansainvälinen ohjelmistotestauksen jatkotason tutkinto.

Täydennä ohjelmistotestauksen asiantuntemustasi testausasiantuntijana suorittamalla uuden sertifikaattisisällön mukainen jatkotason sertifiointitutkinto! Kurssi pidetään kahdessa osassa, 21. – 23.8. ja 28. - 29.8.2023 etäkoulutuksena Microsoft Teamsin välityksellä. Sertifikaattitentin voi suorittaa erikseen itse varattavana ajankohtana.

ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing on kansainvälinen ohjelmistotestauksen jatkotason tutkinto, joka seuraa ISTQB/ISEB Foundation Certificate in Software Testing -perustutkintoa. ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing -tutkintoa valvoo International Software Testing Qualifications Board (ISTQB). Test Manager -sertifikaattiin liittyvä kurssi on 5-päiväinen.

ISTQB Advanced Level Certificate -kurssilla syvennetään perustason sertifikaatin (Foundation Certificate) yhteydessä hankittua testaukseen liittyvää osaamista. Tavoitteena on antaa osallistujille käytännön työkaluja, joita he voivat soveltaa omassa organisaatiossaan testauksen suunnittelussa ja hallinnassa.

Kurssin jälkeen erillisenä ajankohtana on mahdollista oallistua sertifiointiin liittyvään skenaarioihin pohjautuvaan monivalintakysymyksillä toteutettuun kolmen tunnin sertifiointikokeeseen. Muuta kieltä kuin englantia äidinkielenään puhuvat henkilöt saavat kokeessa 45 minuuttia lisäaikaa.

Esitiedot

Osallistujilla täytyy olla suoritettuna perustason testaussertifikaatti ISEB/ISTQB Foundation Certificate in Software Testing. Lisäksi suositellaan n. viiden vuoden testauskokemusta. Kurssimateriaali ja sertifiointikoe ovat englanninkielisiä, joten kurssilaisilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Kurssin sisältö:

Testausprosessi

 • Testauksen suunnittelu, seuranta ja hallinta
 • Testien analysointi ja suunnittelu
 • Testien laatiminen ja testauksen toteuttaminen
 • Päätöskriteerien arviointi ja raportointi
 • Päätöstehtävät
   

Testauksen hallinta

 • Testauksen tilannekohtainen hallinta
 • Riskipohjainen testaus ja muita lähestymistapoja
 • Testauksen dokumentointi ja muut testauksen tuotokset
 • Testauksen arviointi
 • Testausmetriikoiden määrittely ja käyttö
 • Testauksen arvo liiketoiminnalle
 • Testauksen eri organisointitavat (ulkoistus, hajautus)
   

Katselmoinnit

 • Johdon katselmoinnit ja auditoinnit
 • Katselmointien hallinnointi
 • Katselmointien mittarit
 • Muodollisten katselmointien hallinta
   

Havaintojen hallinta

 • Havaintojen elinkaari ja ohjelmistokehityksen elinkaari
 • Havaintoraportin tiedot
 • Havaintoraporttien hyödyntäminen prosessin kyvykkyyden arvioinnissa
   

Testausprosessin kehittäminen 

 • Testauksen kehittämisprosessi
 • Testausprosessin kehittäminen eri menetelmiä käyttämällä
  o TMMi
  o TPI Next
  o CTP
  o STEP
   

Testityökalut ja automaatio

 • Työkalujen valinta
 • Työkalujen elinkaari
 • Työkalumetriikat 
   

Vuorovaikutustaidot – tiimin kokoaminen

 • Yksilölliset taidot
 • Testaustiimin dynamiikka
 • Testauksen sovittaminen organisaatioon
 • Motivaatio
 • Viestintä 
   

Kurssin toteuttaa Knowit Solutions Oy. Kurssi pidetään Grove Consultantsin materiaalilla. Knowit Solutions Oy on FiSTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja. Grove Consultants Ltd on BCS:n ja UKTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja.

Laskutus

Osallistuminen laskutetaan kurssin toteutuksen vahvistamisen jälkeen. Jos osallistuminen perutaan toteutuksen vahvistamisen jälkeen kuitenkin viimeistään kolme viikkoa ennen toteutusta, veloitetaan peruutuskuluina 50 % kurssin hinnasta. Tämän jälkeen peruutuksesta veloitetaan 100 % kurssin hinnasta. Jos kurssilta jää pois siitä ilmoittamatta, veloitetaan myös koko kurssin hinta.

Alkuun