ISTQB Advanced Level/Test Manager Certificate in Software Testing (5 pvä)

ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing on kansainvälinen ohjelmistotestauksen jatkotason tutkinto, joka seuraa ISTQB/ISEB Foundation Certificate in Software Testing ‑perustutkintoa. ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing ‑tutkintoa valvoo ja koordinoi kansainvälisesti International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) ja Suomessa tehtävää hoitaa Finnish Software Testing Board (FiSTB). Jatkotason kursseja on useampia ja tällä kurssilla keskitytään testauspäällikön rooliin ja tehtäviin.

Kurssi pidetään Grove Consultantsin materiaalilla. Kouluttaja on Knowit Oy, joka on FiSTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja. Grove Consultants Ltd on BCS:n ja UKTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja.Kurssin jälkeen erillisenä ajankohtana järjestetään sertifiointiin liittyvä skenaarioihin pohjautuva monivalintakysymyksillä toteutettu kolmen tunnin sertifiointikoe. Muuta kieltä kuin englantia äidinkielenään puhuvat henkilöt saavat lisäksi 45 minuuttia lisäaikaa.

Kurssi on viisipäiväinen (14-16.10 ja 21-22.10.19). Kurssipäivät kestävät noin klo 9.00:sta klo 16.30 - 17.00 asti.

Tentti järjestetään 28.10.2019 ja se alkaa klo 9.00. Tentin kesto on 3 h (tai 3 h 45, mikäli lisäaika on käytössä).


Kurssin sisältö:

Testausprosessi

 • Testauksen suunnittelu, seuranta ja hallinta
 • Testien analysointi ja suunnittelu
 • Testien laatiminen ja testauksen toteuttaminen
 • Päätöskriteerien arviointi ja raportointi
 • Päätöstehtävät

Testauksen hallinta

 • Testauksen tilannekohtainen hallinta
 • Riskipohjainen testaus ja muita lähestymistapoja
 • Testauksen dokumentointi ja muut testauksen tuotokset
 • Testauksen arviointi
 • Testausmetriikoiden määrittely ja käyttö
 • Testauksen arvo liiketoiminnalle
 • Testauksen eri organisointitavat (ulkoistus, hajautus)

Katselmoinnit

 • Johdon katselmoinnit ja auditoinnit
 • Katselmointien hallinnointi
 • Katselmointien mittarit
 • Muodollisten katselmointien hallinta

Havaintojen hallinta

 • Havaintojen elinkaari ja ohjelmistokehityksen elinkaari
 • Havaintoraportin tiedot
 • Havaintoraporttien hyödyntäminen prosessin kyvykkyyden arvioinnissa

Testausprosessin kehittäminen

 • Testauksen kehittämisprosessi
 • Testausprosessin kehittäminen eri menetelmiä käyttämällä

Testityökalut ja automaatio

 • Työkalujen valinta
 • Työkalujen elinkaari
 • Työkalumetriikat

Vuorovaikutustaidot - tiimin kokoaminen

 • Yksilölliset taidot
 • Testaustiimin dynamiikka
 • Testauksen sovittaminen organisaatioon
 • Motivaatio
 • Viestintä


Ilmoittaudu kurssille Oppia.fi-sivustolla Ilmoittaudu-painikkeen kautta.

Alkuun