ISTQB Advanced Level/Test Manager Certificate in Software Testing (5 pv)

ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing on kansainvälinen ohjelmistotestauksen jatkotason tutkinto.

Täydennä ohjelmistotestauksen asiantuntemustasi testausasiantuntijana suorittamalla uuden sertifikaattisisällön mukainen jatkotason sertifiointitutkinto! Kurssi pidetään kahdessa osassa, 6. – 8.4. ja 13. - 14.4.2021 etänä. Sertifikaattitentin voi suorittaa erikseen itse varattavana ajankohtana.

ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing on kansainvälinen ohjelmistotestauksen jatkotason tutkinto, joka seuraa ISTQB/ISEB Foundation Certificate in Software Testing -perustutkintoa. Advanced-tason sertifikaattisisällöt uusittiin vuonna 2012 ja tämä kurssi on uuden sertifikaattisisällön mukainen. ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing -tutkintoa valvoo International Software Testing Qualifications Board (ISTQB). Tutkinto jakaantuu kolmeen linjaan, joista valitaan yksi: Test Manager, Test Analyst tai Technical Test Analyst. Test Manager -tutkintoon liittyvä kurssi on päiväinen.

ISTQB Advanced Level Certificate -kurssilla syvennetään perustason sertifikaatin (Foundation Certificate) yhteydessä hankittua testaukseen liittyvää osaamista. Tavoitteena on antaa osallistujille käytännön työkaluja, joita he voivat soveltaa omassa organisaatiossaan testauksen suunnittelussa ja hallinnassa.

Kurssi pidetään Grove Consultantsin materiaalilla. Kouluttaja on Knowit Oy, joka on FiSTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja. Grove Consultants Ltd on BCS:n ja UKTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja. Kurssin jälkeen erillisenä ajankohtana järjestetään sertifiointiin liittyvä skenaarioihin pohjautuva monivalintakysymyksillä toteutettu kolmen tunnin sertifiointikoe. Muuta kieltä kuin englantia äidinkielenään puhuvat henkilöt saavat lisäksi 45 minuuttia lisäaikaa.

Esitiedot

Osallistujilla täytyy olla suoritettuna perustason testaussertifikaatti ISEB/ISTQB Foundation Certificate in Software Testing. Lisäksi suositellaan n. viiden vuoden testauskokemusta. Kurssimateriaali ja sertifiointikoe ovat englanninkielisiä, joten kurssilaisilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Kurssin sisältö

- Testauksen suunnittelu, seuranta ja hallinta

- Testien analysointi ja suunnittelu

- Testien laatiminen ja testauksen toteuttaminen

- Päätöskriteerien arviointi ja raportointi

- Päätöstehtävät

Katselmointi

- Johdon katselmoinnit ja auditoinnit

- Katselmointien hallinnointi

- Katselmointien mittarit

- Muodollisten katselmointien hallinta

Testausprosessin kehittäminen

- Testauksen kehittämisprosessi

- Testausprosessin kehittäminen eri menetelmiä käyttämällä

- TMMi

- TPI Next

- CTP

- STEP

Testauksen hallinta

- Testauksen tilannekohtainen hallinta

- Riskipohjainen testaus ja muita lähestymistapoja

- Testauksen dokumentointi ja muut testauksen tuotokset

- Testauksen arviointi

- Testausmetriikoiden määrittely ja käyttö

- Testauksen arvo liiketoiminnalle

- Testauksen eri organisointitavat (ulkoistus, hajautus)

Havaintojen hallinta

- Havaintojen elinkaari ja ohjelmistokehityksen elinkaari

- Havaintoraportin tiedot

- Havaintoraporttien hyödyntäminen prosessin kyvykkyyden arvioinnissa

Testityökalut ja automaatio

- Työkalujen valinta

- Työkalujen elinkaari

- Työkalumetriikat

Vuorovaikutustaidot ja tiimin kokoaminen

- Yksilölliset taidot

- Testaustiimin dynamiikka

- Testauksen sovittaminen organisaatioon

- Motivaatio

- Viestintä

Alkuun