eLearning: Testauksen avaintekijät

Suomenkielinen eLearning-kurssi, jolla esitellään keskeisiä ohjelmistotestaukseen liittyviä asioita ja katsotaan myös tulevaisuuteen.

Mitä ohjelmistotestaus on ja miksi sitä tarvitaan?

Ohjelmistotestaus on aina ajankohtainen aihe. Sitä tarvitaan yhä lisää ohjelmistojen määrän ja monimutkaisuuden kasvaessa. Samaan aikaan testaus on murroksessa. Testausta tekevät monet eri roolit. Myös automaatio ja tekoäly muokkaavat testausta.

Testauksen avaintekijät –kurssilla keskitytään laadunvarmistus- ja testaustoiminnan perusteisiin ja muodostetaan kuva niistä haasteista, mitä laadunvarmistus- ja testaustoiminta nykyisin kohtaa. Kurssilla käydään läpi testausta yleisesti osana ohjelmistokehitystä, opitaan testauksen seurannan ja havaintojen hallinnan tekniikoita ja tutustutaan testauksen suunnitteluun ja hallintaan. Lisäksi keskustellaan testauksen trendeistä.

Kurssin sisältö

1. Testaus – mitä ja miksi

  • Testauksen peruskäsitteitä
  • Testauksen haasteita
    

2. Laadun ja riskien ymmärtäminen

  • Ohjelmiston laatu
  • Laatuun liittyvät riskit
    

3. Testaus ohjelmistokehityksen osana

  • Ohjelmistokehitys lyhyesti
  • Perinteinen ohjelmistokehitys
  • Ketterä ohjelmistokehitys ja testaus
    

4. Testauksen suunnittelu ja hallinta

  • Testauksen suunnittelu
  • Testauksen seuranta ja hallinta
  • Uudelleentestaus ja regressiotestaus
    

5. Testitapaukset ja testien suunnittelu-tekniikat

  • Testitapausten suunnittelu
  • Toiminnallinen vs. ei-toiminnallinen testaus
  • Testaustekniikka – mikä ja miksi?
  • Testaustekniikoita – EP ja BVA
  • Testaustekniikoita – Päätöstaulu-testaus
  • Testaustekniikoita – Tilasiirtymä-testaus
  • Tutkiva testaus
    

6. Uusia trendejä – new trends

  • Testauksen trendit
  • Ketteryys ja DevOps
  • Tekoäly ja testaus
    

Kohderyhmä

Testauksen avaintekijät -kurssi soveltuu henkilöille, jotka haluavat kokonaisvaltaisen ja käytännönläheisen näkemyksen siitä, mitä testaus ja laadunvarmistus pitää sisällään ja miten testausta voidaan tehokkaasti suorittaa sovelluskehityksen elinkaaren eri vaiheissa. Aikaisempaa testausosaamista ei tarvita.

Oppimistavoitteet

Kurssin jälkeen sinulla on perustiedot laadunvarmistuksen ja testauksen haasteista ja mahdollisuuksista sovelluskehityksen osana. Tunnistat erilaiset testauksen elinkaarimallit ja osaat hahmottaa eri testausmenetelmien vahvuudet ja heikkoudet.

Käytännön asioita

Tämä kurssi on kokonaan elearningia eli se on omatahtinen verkkokurssi. Pääset kuuntelemaan nauhoitettuja kouluttajien esityksiä ja tekemään niiden välissä kertauskysymysharjoituksia. Koulutus alkaa itsearvioinnilla, jossa voit miettiä omaa testaustietojen ja -taitojen tasoasi (vastaukset ovat anonyymejä). Sen jälkeen voit opiskella materiaalin läpi, ja opiskelun jälkeen voit tehdä itsearvioinnin uudelleen, jolloin voit miettiä, muuttivatko kurssilla opitut asiat tietojasi ja taitoja ja niiden käyttämistä.

Kurssin kesto on noin 8 tuntia. Kurssimateriaali on pdf-muodossa ja se on ladattavissa kurssisivuilta. Kurssi on käytettävissä kurssille rekisteröitymisestä lähtien 12 kuukauden ajan.

Kurssin hinta: 200€ + alv.

Alkuun