Automatisoi Ansiblella by Knowit and Tieturi

Tällä kurssilla tutustutaan tämän hetken ylivoimaisesti käytetyimpään IT-automatisointityökaluun, Ansibleen!

Ansible on tehokas ja helposti omaksuttava ja monipuolinen työkalu IT-ympäristön automatisointiin. Kurssilla asennetaan Ansible käyttöön ja kirjoittamaan automatisointia tekeviä määrityksiä, playbookkeja.

Koulutuksen sisältö:

Yleisesti Ansiblesta

 • Yleisesti automatisoinnista
 • Ansible vs muut työkalut
 • Ansiblen historia ja tulevaisuus
 • Ansiblen arkkitehtuuri
 • Ansible Galaxy
   

Ansiblen käyttöönotto

 • Asennus
 • Konfigurointi
 • Inventaariot
 • Automaatiotehtävän suoritus
   

Playbookit

 • Ansible playbook yleisesti
 • YAML-syntaksi
 • Ansible playbookin kirjoitus
 • Muuttujat
 • Roolit
 • Virhetilanteiden hallinta
   

Modulit

 • Mitä ovat modulit
 • Modulien käyttö
 • Katsaus yleisimmin käytettyihin moduleihin
   

Ansible ja suuremmat ympäristöt

 • Ansible projektien hallinta
 • Ansible Tower / AWX
   

Ansible ja pilviympäristö

 • Pilviympäristön (AWS, Azure) automatisointi Ansiblella
   

Ansiblen ongelmatilanteet

 • Yleisimmät ongelmat Ansiblen käytössä ja niistä toipuminen
   

Kenelle?

Kurssi on suunniteltu järjestelmien ylläpitoa tai kehitystä tekeville IT-ammattilaisille, jotka haluavat oppia automatisoimaan järjestelmien ja infrastruktuurin ylläpitoa Ansiblen avulla.

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimuksina on kokemusta Linux-käyttöjärjestelmän sekä SSH:n käytöstä, esimerkiksi Linuxin käyttöönotto ja hallinta -kurssia vastaavat taidot.

Kurssilla tehdään lukuisia harjoituksia Centos-pohjaisessa ympäristössä.

 

Kurssi toteutetaan joko luokka- tai etäkoulutuksena - valitse ilmoittautuessasi, kummasta olet kiinnostunut. Kurssipäivät alkavat klo 9.00 ja kestävät noin klo 16.30 asti. Kurssi pidetään suomen kielellä ja sisältää paljon harjoituksia, jotka suoritetaan koulutettavan omalla koneella.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Tieturin kanssa.

Alkuun