AI: Keinotekoiset neuroverkot kehittäjille

Kurssi on tarkoitettu ohjelmoijille, jotka haluavat saada kokemusta keinotekoisiin hermoverkkoihin (ANN) perustuvista koneoppimismenetelmistä. Kurssi on tarkoitettu jatkoksi kurssille Koneoppiminen kehittäjille II, mutta se on mahdollista käydä myös itsenäisenä kurssina.

Kurssi pidetään kahdessa osassa: 23. – 24.4. ja 27. – 28.4.2020

Tällä kurssilla opitaan käytännöllisten harjoitusten avulla implementoimaan ja testaamaan erilaisia ANN (Artificial Neural Networks, keinotekoiset hermoverkot) –arkkitehtuureja. Harjoitukset perustuvat täysin Pythonin valmiiden kirjastojen käyttämiseen.

Kurssin jälkeen osallistujat pystyvät itsenäisesti ja tehokkaasti implementoimaan oppivia keinotekoisia neuroverkkoa käyttäen valmiita Python-ohjelmointikielen kirjastoja. 

Kurssilaiset ymmärtävät eri menetelmien teoreettisen taustan riittävällä tasolla, jotta he voivat valita omaan sovellukseen sopivimmat menetelmät ja arvioida niiden tuloksia. 

Osallistujat saavat ’hands-on’-kokemusta laajasta skaalasta erilaisia ANN-arkkitehtuureja, joka helpottaa omatoimista opiskelua kurssin jälkeen.

Esitiedot

Osallistujilta edellytetään perusosaamista mallintamisesta, automatisoidusta mallien rakentamisesta, Python-ohjelmointikielestä (funktion määrittely, moduulien käyttö, kirjastojen asentaminen), sekä Pythonin Pandas-kirjastosta

Kurssilla ei käydä läpi mallintamisen perusteita, tai yleistä johdatusta koneoppimiseen. Nämä käydään läpi kurssilla Koneoppiminen kehittäjille I ja/tai Koneoppiminen data-analytiikassa.


Agenda


Päivä 1 

- ANN-menetelmien historia 

- Perusarkkitehtuurit 

- Aktivointifunktiotyypit 

- Harjoituksia


Päivä 2
 

- Oppimisstrategiat 

- Autoenkooderit 

- Harjoituksia


Päivä 3
 

- Syväoppiminen 

- Konvoluutiohermoverkot 

- Harjoituksia 


Päivä 4
 

- Luonnollisen kielen käsittely 

- Äärimmäiset oppimiskoneet 

- Tyypilliset rajoitteet tekoälymenetelmissä 

- Harjoituksia

Alkuun