Testaus ja laadunvarmistus

Ketterä ja tutkiva testaus

Ketterä ja tutkiva testaus -kurssi on tarkoitettu ohjelmistotestaajille, ohjelmistosuunnittelijoille, projektipäälliköille tai testausvastuussa oleville henkilöille. Myös testausprosessin hallinnasta tai osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt ovat tervetulleita.

Esitiedot: Kurssin osallistujilta toivotaan kokemusta testauksesta tai testauksen johtamisesta, koska kurssi antaa virikkeitä peilata omia kokemuksiaan muiden ammattilaisten kanssa.

Kun ohjelmistoprojekti käyttää jotakin ketteräksi luokiteltua prosessia (esim. Scrum), täytyy myös testauksen muuttua ketterämmäksi. Jotkin ohjelmistokehitysmallit (kuten Extreme Programming eli XP) sisältävät itsessään useita ketteriä testauksen toimintatapoja. Näitä tapoja täydentämään tarvitaan usein muita testauksen menetelmiä sovellettuna.

Kurssin aikana laajennetaan testauksen työkalupakkia ketterän ja tutkivan testauksen näkökulman avulla. Kurssin jälkeen osallistuja kykenee ajattelemaan ja toteuttamaan testauksen peruselementtejä ketterässä ympäristössä hyödyntämällä myös tutkivaa testausta. Osallistuja osaa myös perustella sekä suunnitelmavetoisen että ketterän ja tutkivan testauksen hyötyjä.

Agenda

1. PÄIVÄ

Katsaus ketteriin prosessimalleihin

 • Scrum, Extreme Programming (XP), Lean development
 • Dynamic Systems Development
 • Feature Driven Development
 • Inkrementaalisia ja iteratiivisia prosesseja

Suunnitelmavetoinen vs. ketterä

 • Arvojen ja kulttuurien vertailua
 • Kriittiset tekijät

Ketterän testauksen suunnittelu

 • Prosessimallille ominaiset testaustoimintatavat
 • Testauksen suunnittelu em. testaustoimintatapoja hyödyntäen
 • Testauksen laajentaminen uusille testaustasoille
 • Ennalta suunniteltavat asiat: test back log
 • Yksikkötestien suunnittelu (TDD)
 • Testausautomaatio

Roolitus

 • Integroidun tiimin merkitys
 • Koodaajan omaan testaukseen panostus
 • Testaajaksi erikoistuminen

Ketterä mittaaminen

 • Projektinhallinnalliset mittarit vs. Iteraatio-/sprinttikohtaiset mittarit
 • Arviointi vs. faktapohjaisuus

 

2. PÄIVÄ

Perustiedot tutkivasta testauksesta

 • Käsitteet ja läheiset tekniikat

Tutkivan testauksen hyödyt

 • Tutkiva testauksen hyödyt testauksen suunnittelun kannalta mm. hyödynnetään testauksen aikainen testauskokemus testauksen suunnittelussa
 • Milloin perinteinen käsikirjoitettu testaus on vahvoilla

Tutkivan testauksen valmistelu ja suorittaminen

 • Testausistunnot
 • Testitapausten tekeminen
 • Kurinalainen raportointi ja ammattimainen työskentely

Tutkivan testauksen johtaminen

 • Tutkiva testaus johdon ja osaamisen hallinnan näkökulmasta
 • Miten tutkiva testaus tukee testausosaamisen kehittymistä
 • Tilanteet, jolloin tutkivaa testausta kannattaa soveltaa

Tutkivan testauksen ajattelutaidot

 • Tutkivassa testauksessa tarvittavien omien oppimis- ja ajattelutaitojen kehittäminen
 • Kyseenalaistustaito, tiedon analysointitaito, taito arvioida omaa toimintaa jne.
Alkuun