Laadunvarmistuksen Pelikirja julkishallinnolle

Tervetuloa Knowitin järjestämään aamiaisseminaariin kuulemaan miten organisaatiosi voi hyötyä Laadunvarmistuksen Pelikirjasta - juuri teille räätälöidystä palvelukehityksen tueksi laadittavasta yhteisestä säännöstöstä.

Mitä hyötyä Pelikirjasta on?

Laatu paranee kun kaikilla ohjelmistokehitykseen osallistuvilla sidosryhmillä on yhteiset pelisäännöt, selkeät tavoitteet sekä vastuualueet. Näiden seurauksena:

  • Kehittäminen nopeutuu
  • Virheiden määrä vähenee
  • Kokonaislaatu paranee
  • Kustannukset pysyvät kurissa
  • Työtyytyväisyys paranee 


Miten Pelikirja laaditaan?

Työ toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa työpajoissa ja asiakkaan tarpeista lähtien. Kustannukset jäävät tyypillisesti alle hankintarajan, joten kilpailutus ei ole välttämätön.

 

Mitä asiakkaamme ovat sanoneet?

Pelikirjan avulla saimme liiketoiminnan, alihankkijat sekä IT:n puhaltamaan yhteen hiileen”
- Matti Riihijärvi, TRAFI

 

“Pelikirja syntyi nopeasti ja aikataulussa. Hyöty saatiin heti käyttöön ja laadun paraneminen näkyi jo muutamassa kuukaudessa”
- Esko Välimäki, Metsäkeskus 

 

Agenda

8.15     Aamiainen
8.30    Tilaisuuden avaus
8.45     Keynote-puhuja 1
10.00   Keynote-puhuja 2
11.15     Palkintojen jako

Alkuun