Kurssi

UiPath-työkalukoulutus teknisille kehittäjille

Koulutukseen kuuluu pienryhmissä tehtäviä harjoituksia ja se antaa käytännön neuvoja UiPathin edistyneimpien toimintojen hyödyntämiseksi.

Kohderyhmä:
Kurssi on tarkoitettu teknisille toteuttajille, jotka kehittävät ohjelmistorobotteja UiPathteknologian avulla.

Tavoitteet:
Opit, mihin UiPath-teknologia pystyy ja mitkä ovat sen perustoiminnallisuudet sekä kuinka UiPathilla toteutetaan yksinkertaisia automaatiotehtäviä, Saat käsityksen siitä, minkälaista osaamista tarvitaan yksinkertaisempien robottien toteuttamiseksi.

Esitietovaatimukset:
Visual Basicin perustuntemus on etu, samoin kuin aikaisempi kokemus prosessidokumentoinnista sekä ohjelmointilogiikan tuntemus millä tahansa ohjelmointikielellä.

Materiaalit ovat englanninkielellä.

Huom! Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.4.2019.

Agenda

Työnkulut
  • Eri tyyppiset työnkulut ja milloin niitä käytetään
Muuttujat
  • Eri tyyppiset muuttujat ja kuinka niitä käytetään
Argumentit
  • Miten argumentteja käytetään työnkuluissa
Hallinta
  • Kuinka työnkulkuja hallitaan
Poimintaominaisuudet
  • Tiedonpoiminta UiPathissa, mukaan luettuna tietojen poiminta näytöltä
Harjoitus
  • Monimutkaisen automaatioesimerkin toteuttaminen UiPathin edistyneempien ominaisuuksien avulla
Hyvät käytännöt
  • Jatkoesimerkkejä toteutustavoista ja kiertoteistä UiPathia käytettäessä
Alkuun