DASA DevOps Fundamentals -kurssin sertifiointikokeen voi jatkossa suorittaa myös suomenkielisenä

Julkaistu 02 huhti 2019

Knowitilla kurssiopiskelija voi suorittaa jatkossa DASA:n (DevOps Agile Skills Association) DevOps Fundamentals -kurssin sertifiointikokeen joko englanniksi tai suomeksi. Koulutukset ja sertifioinnit pohjautuvat DASA-yhdistyksen kehittämään DevOps-kompetenssimalliin.

DevOps-menetelmillä varmistetaan ketterän kehityksen hyödyt osaksi ohjelmistokehitystä parantamalla vuoropuhelua kehityksen sekä tuotannon ja ylläpidon välillä. Suunnanvaihto kohti DevOps-kulttuuria tarkoittaa usein muutoksia ohjelmistokehityksen toimintatapoihin ja tiimien rakenteisiin. Kompetenssimalli ja siihen pohjautuva koulutusohjelma luo organisaatiolle valmiuksia siirtyä hallitusti uusiin ketterän kehittämisen toimintamalleihin ja menetelmiin.

”DevOpsin tarkoitus on nopeuttaa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden julkaisua. Siinä eri sidosryhmien näkökulmat otetaan laajasti huomioon, ja kaikki perustuu tiiviiseen vuoropuheluun eri sidosryhmien välillä. DevOps on tiimien välinen liima, joka auttaa löytämään punaisen langan ohjelmistokehityksen nopeuttamiseen. Sen onnistumiseen tarvitaan sitoutumista, osaamista ja toimintamalleja, joissa kaikissa koulutus on kriittinen tekijä”, kiteyttää Knowitin Lead Consultant Sari Alander, joka on toinen DASA:n nimittämistä Pohjoismaiden DevOps-lähettiläistä (DASA Ambassadors).

DevOps on laaja ja monikäsitteinen kokonaisuus. Fundamentals-kurssi on startti DevOpsin hyödyntämiseen ja se tähtää osallistujan sertifioimiseen.

”Koulutus on kriittinen tukijalka DevOpsin hyödyntämisessä, jotta jokaisella sen parissa työskentelevällä olisi käsitys omasta roolistaan ja mitä häneltä odotetaan. Suomenkielinen sertifiointikoe helpottaa entistä enemmän sen käyttöönottoa organisaatioissa”, kertoo Alander.

Lisätiedot:

Sari Alander
+358 50 5217727
Sari.alander@knowit.fi

Alkuun