Liiketoimintatiedon integrointi ja hallinta (BI) 

Tiedon tehokkaan organisoinnin, hallinnan ja johtamisen avulla organisaatioiden on mahdollista tuottaa ja jalostaa laadukasta tietoa päätöksentekonsa tueksi.

Knowitin liiketoimintatiedon hallinnan palveluilla autamme asiakkaitamme varmistamaan tiedon laadun, saatavuuden ja tiedonhallinnan kokonaisuuden. Oleellisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi tiedon lataukset (ETL), tietovarastointi (DW).

Informaatio- arkkitehtuuri Informaatio- arkkitehtuuri

Tietoarkkitehtuurin avulla on mahdollista jäsentää sovellusratkaisun data-, informaatio- ja tietosisältö palvelun tai toteutuksen käyttötarkoitusta tukevalla tavalla. Tietoarkkitehtuuri muodostaa kokonaiskuvan loppukäyttäjien tietotarpeiden ja toteutustekniikan näkökulmasta. Hyvin toteutettu tietoarkkitehtuuri asettaa sisältömääritykset tärkeysjärjestykseen sekä kokoaa tietosisällöt ja tekniikan toimivaksi kokonaisuudeksi tuottaen pohjan luotettavan ja yhteismitallisen tiedon tarjoamiselle niin strategisiin, taktisiin kuin operatiivisiin tarpeisiin.

Lue lisää

Tietovarastointi Tietovarastointi

Nykyisin jopa 50-90% organisaatioiden tuloksentekokyvystä  on seurausta aineettoman pääoman ja tietämyksen hallinnan hyödyntämisen tehokkuudesta. Haasteeksi organisaatioille muodostuu useimmiten se, kuinka tämä järjestelmissä oleva arvokas pääoma on muutettavissa päätöksenteossa tarvittavaksi tiedoksi. Vaikka operatiiviset tietojärjestelmät sisältävät runsaasti yksityiskohtaistakin tietoa, on tiedon saaminen käyttökelpoiseen muotoon tai tiedon käyttöön saaminen on yleensä erittäin työlästä, puhumattakaan yrityksen ulkopuolisesta tiedosta. 

Lue lisää